Det är därför proffsen väljer träfiberisolering

Allt fler hantverkare upptäcker fördelarna med träfiberisolering. I Trähus är träfiberisolering särskilt bra och trä har varit det mest använda materialet genom generationer. Hunton Nativo® Träfiberisolering är tillverkad av miljöcertifierad granflis från Norges skogar.

Isoleringen finns både som skivor och lösull. Träfiberisolering håller värmen bra på vintern och bidrar till svalare hus på sommaren. Hantverkare upplever att isoleringen är behaglig att arbeta med då hud och svalg inte irriteras.

Extra bra ljuddämpande egenskaper

Nativo® Träfiberisolering har en hög densitet (egenvikt) vilket resulterar i särsklilt goda ljuddämpande egenskaper. Tester utförda av SINTEF Byggforsk bekräftar att Nativo® Träfiberisolering hjälper till att dämpa ljudet långt över vad som är kravet i TEK17.

Träfiberisolering är ett bra val:
• För småhus, radhus och flerfamiljshus upp till tre våningar
• När det finns krav och önskemål om bra ljudisolering
• När kunderna önskar produkter med låg klimatpåverkan
• För stugor med växlande innetemperatur
• När kunden vill ha en konstruktion som kan ”andas”, utan tät plast i väggar och tak

Hus och stugor som "andas"

Att bygga i liknande material fungerar bäst när det kommer till hus och stugor. Träbaserade byggmaterial är hygroskopiska. Det betyder att de absorberar och avger fukt i takt med luftens relativa fuktighet. Man kan bygga utan tät ångspärr i väggar och tak, och istället använda en ångbroms. Detta resulterar i snabbare torkning av oönskad överskottsfukt, och huset får en konstruktion som ”andas”. Det är särskilt bra för stugor och fritidshus som periodvis inte är uppvärmda.

Ett viktigt val

Allt fler hantverkare är medvetna om sin viktiga roll i samhällets gröna skifte och rekommenderar ofta tilläggsisolering som en miljövänlig åtgärd i äldre bostäder. För byggare som vill ha naturliga byggmaterial med låg klimatpåverkan är Nativo® Träfiberisolering är ett enkelt val. Träfiberisoleringen binder upp växthusgaser under hela sin livstid.

Nativo® Träfiberisolering har tekniskt godkännande från SINTEF och miljödokumentation (EPD). Du hittar praktiska tips och råd om hur du använder träfiberisolering här: Tips och råd.

Många goda skäl att välja träfiberisolering

Materialvalen som är viktiga för både hantverkaren och de som bor i huset.

Tilläggsisolera rätt

Byggåret på ditt hus säger dig hur du tilläggsisolerar mest effektivt.

Snickaren i Trähusstaden

Huset i Risør hade varit till salu länge – det lilla huset behövde uppenbarligen kärlek. Då kom snickaren Lars Fossum förbi.

Ett fantastiskt ljudvärde för Huntons Träfiberisolering

Lägenhetsavskiljande väggar med Hunton Nativo träfiberisolering dämpar buller långt över Boverkets ljudkrav.

– Vi väljer alltid träfiber

- Om du vill renovera ett trähus finns inga alternativ till träfiberisolering, säger Johan Jansson, snickare och träfiberspecialist på byggfirman Fridh och Hells Bygg AB.

Tilläggsisolering i äldre hus ökar både komforten och värdet

Att tilläggsisolera äldre hus ger många fördelar utöver att bara minska värmeutsläppet. Huntons tekniska chef Thomas Løkken delar med sig av några goda råd om vilken hänsyn som behöver tas för att bevara husets ursprungsskick.

Vill du ha gratis rådgivning?