Många goda skäl att välja träfiberisolering

Materialvalen som är viktiga för både hantverkaren och de som bor i huset.

Jämfört med för tio år sedan har svenska husägare och husbyggare fått fler valmöjligheter av vilka byggmaterial som kan användas. Besluten tas ofta i samråd med en sakkunnig byggmästare eller hantverkare.

– Husägarna är i dag mycket mer engagerade i vilka material som ska användas vid nybyggnation och renoveringar, jämfört med för ett tiotal år sedan, säger Thomas Lökken, som är teknisk chef på Hunton Fiber.

Medvetna kunder uppskattar att träfiberisolering i huvudsak är baserat på en förnybar råvara, som isolerar bra mot både kyla och ljud.

Vid nybyggen eller renovering är energiåtgången för uppvärmning viktiga frågor.

– Att tilläggsisolera minskar kostnaderna för uppvärmning, avslutar Thomas Lökken.

Flera goda skäl att välja träfiberisolering

Lagrar kol

Via fotosyntesen binds kol naturligt i skogen genom att kol lagras som biomassa i träden. Träfiberisoleringen fortsättar att lagra kol under hela produktens livslängd.

Extra ljudisolerande

Isoleringen har extra bra ljuddämpade egenskaper. Träfiberisolering består av mycket fiberrik granflis och har en hög densitet. Träfiberisolering har därför också bra ljuddämpande egenskaper både mellan rum och våningar.

Hygroskopiska egenskaper

Nativo träfiberisolering har hygroskopiska egenskaper, vilket innebär att den upptar och avger fukt i takt med luftens relativa fuktighet. Den kan användas med en fuktadaptiv ångbroms med variabelt ångmotstand, som Hunton Intello Plus.

Hunton Intello Plus ser även till att fukt kan torka upp inne i rummet, och bidrar därmed till snabbare upptorkning av oönskad överskottsfukt. Intello Plus är speciellt lämplig i säsongs– och fritidshus som står ouppvärmda under långa perioder.

Bekväm att montera

Många tycker att träfiber varken kilar eller irriterar luftvägar och ögon. Bra både för den som arbetar med materialet och för de som ska bo i huset.

Stabilt material som inte sjunker ihop

Träfiberisoleringen är formstabil och på grund av dess täthet och stabilitet så sjunker inte materialet ihop. Fibrets naturliga förmåga att minska luftrörelser i isoleringen skapar bra tätning i skarvar och hörn, som till exempel runt fönster. Med färre köldbryggor minskar uppvärmningsbehovet och inomhusklimatet förbättras.

Snabbt och kostnadseffektivt

Att isolera med Huntons produkter kan bespara värdefull arbetstid. Med Nativo® Träfiberisolering Lösull kan en öppen yta på 1000 kvm isoleras per dag, vilket är tio gånger snabbare än vid manuell hantering. Lösullsisoleringen utförs av Huntoncertifierade Lösullsentrprenörer i Sverige.

Framtidsvalet

Hunton producerar träfiber av norsk granflis från ett PEFC™-certifierad skogsbruk, där skogen sköts efter stränga regler, och återplanteringsprogram säkerställer att skogen får fortsätta att växa.

Mer info om Nativo träfiberisolering finns att läsa här: