Nio goda skäl att välja träfiberisolering

Materialvalen som är viktiga för både byggare och boende.

Jämfört med för tio år sedan har svenska husägare och husbyggare fått fler valmöjligheter av vilka byggmaterial som kan användas. Besluten tas ofta i samråd med en sakkunnig byggmästare eller hantverkare.

– Husägarna är i dag mycket mer engagerade i vilka material som ska användas vid nybyggnation och renoveringar, jämfört med för ett tiotal år sedan, säger Thomas Lökken, som är teknisk chef på Hunton Fiber.

Medvetna kunder uppskattar att träfiberisolering i all huvudsak är baserat på en förnybar råvara, som isolerar bra mot både ljud och kyla.

Vid nybyggen eller renovering är energiåtgången för uppvärmning viktiga frågor

– Att tilläggsisolera minskar kostnaderna för uppvärmning, avslutar Thomas Lökken.

Ytterligare åtta anledningar varför träfiberisolering är ett bra val

Hygroskopiska egenskaper

Träfiberisoleringen har hygroskopiska eganskaper. Den kan anvendes med en fuktadaptiv ångbroms med variabelt ångmotstand, som Hunton Intello Plus.

Hunton Intello Plus ser även till att fukt kan torka upp inne i rummet, och bidrar därmed till snabbare upptorkning av oönskad överskottsfukt. Intello Plus är speciellt lämplig för bruk i säsongs– och fritidshus som står ouppvärmda under långa perioder.

Ljudisolerande

Isoleringen har även bra ljuddämpade egenskaper. Träfiberisolering består av mycket fiberrik granflis och har en hög densitet. Träfiberisolering har därför också bra ljuddämpande egenskaper både mellan rum och våningar.

Minskar klimatavtrycket

Via fotosyntesen binds kol naturligt i skogen genom att kol lagras som biomassa i träden. Träfiberisolering bidrar på så sätt till att minska klimatpåverkan genom att den lagrar kol under hela produktens livslängd.

Bekväm att montera

Många tycker att träfiber inte kilar och häller inte irriterar luftvägar och ögon. Bra både för den som arbetar med materialet och for de som ska bo i huset.

Stabilt material som inte sjunker ihop

Träfiberisoleringen är formstabil och på grund av dess täthet och fasthet sjunker inte materialet ihop. Fibrets naturliga förmåga att minska luftrörelser i isoleringen skapar bra tätning i skarvar och hörn, som till exempel runt fönster. Med färre köldbryggor minskar uppvärmningsbehovet och inomhusklimatet förbättras.

Produceras i direkt anslutning till där råmaterialet växer

Huntons träfiberisolering produceras i norska Gjövik av stockar och flis från de lokala sågbruken. Alla produkter tillverkas i moderna maskiner.

Snabbt och kostnadseffektivt

Att isolera med Huntons produkter kan bespara värdefull arbetstid. Med Nativo® Träfiberisolering Lösull kan en öppen yta på 1000 kvm isoleras per dag, vilket är tio gånger snabbare än vid manuell hantering. Lösullsisoleringen utförs av Huntons certifierade partners i Sverige.

Framtidsvalet

Hunton producerar träfiber av norsk granflis från ett PEFC™-certifierad skogsbruk, där skogen sköts efter stränga regler, och återplanteringsprogram säkerställar att skogen växer till igjen.

Mer om Nativo träfiberisolering finns att läsa här: