Hunton Nativo® Träfiberisolering Lösull

Byggnadsisolering som enkelt blåses in i konstruktionen.

Hunton Nativo® Träfiberisolering Lösull är en byggnadsisolering för vägg, golv och tak som i huvudsak är baserad på trä, en förnybar råvara

Varför välja Hunton Nativo® Träfiberisolering Lösull:

 • Hunton Nativo® Träfiberisolering är i huvudsak baserad på granflisett förnybart råmaterial som lagrar kol under hela produktens livstid
 • Allt virke vi använder är från PEFC™-certifierat skogsbruk
 • Träfiber har hygroskopiska egenskaper
 • Lösull av träfiber är dimensions- och formstabil, som förhindrar att isoleringen sjunker
 • Träfiberisolering har hög densitet, och har därför goda ljuddämpande egenskaper
 • Nativo® Träfiberisolering Lösull har produktcertifikat från SINTEF Certification

Norsktillverkad isolering

Nativo® Träfiberisolering produceras i huvudsak av träd från norsk skog, som är en förnybar råvara. Den största delen av trädet blir byggmaterial. Träflis som är en restprodukt från sågverken blir vår resurs.

Av träflis producerar vi träfiber, som är den största och viktigaste råvaran i vår träfiberisolering. På det här sättet bidrar vi till att så mycket som möjligt av hela timmerstocken används.

All träflis vi använder kommer från ett miljöcertifierat skogsbruk där skogen drivs i enlighet med PEFC™s regler.


L
agrar kol genom hela materialets livstid 

Trä lagrar kol, och träfiberisolering fortsätter att lagra kol under hela sin livstid.

Hygroskopiska egenskaper

Nativo Träfiberisolering har hygroskopiska egenskaper, vilket betyder att den absorberar och avger fukt i takt med luftens relativa fuktighet.

Brandmotstånd

Hunton Nativo® Träfiberisolering tillfredsställer Euroklass E, och är impregnerad med ett brandhämmande medel.

Produktcertifikat från SINTEF

Hunton Nativo® Träfiberisolering Lösull har produktcertifikat från SINTEF Certification som ger en ökad trygghet och vetskap om att isoleringen håller de krav som ställs.

SINTEF Certification produktcertifikat för Hunton Nativo Träfiberisolering Lösull.

Läs hur husägare och yrkesfolk tycker om att
använda Nativo® Träfiberisolering

Vi har samlat våra ambassadörer som förklarar varför
dom föredrar och rekommenderar träfiberisolering. Läs mer

 

Kontakta oss för offert på lösull

Hunton Nativo® Träfiberisolering Lösull

ProduktArt.nr Vikt pr pkt [kg]Vikt pr pall [kg]
Nativo Träfiberisolering, Lösull999015315
Filnamn
Kategori
Hämta
Hunton Nativo® Träfiberisolering Lösull FDV
 • FDV
Hunton Nativo® Träfiberisolering Lösull Produktcertifikat
 • Certifikat
PEFC-certifikat
 • Miljö
Nativo Träfiberisolering Handbok
Hunton Nativo® Träfiberisolering Lösull NEPD
 • Miljö
BVD – Nativo Träfiberisolering Lösull
 • BVD
ECO Product Certifikat Träfiberisolering Lösull
Hunton Nativo® Träfiberisolering Lösull SDS
 • Säkerhetsdatablad
Konstruktionsöversikt
 • Konstruktionsöversikt
Nativo Träfiberisolering lösull_Konstruktionsguide
 • Konstruktionsguide
Hunton Nativo® Träfiberisolering Lösull

Hunton Nativo® Träfiberisolering Lösull

Trefiberisolasjon

Trefiberisolasjon

Hunton Nativo® Träfiberisolering Lösull - Inblåsning

Hunton Nativo® Träfiberisolering Lösull - Inblåsning

PS-3397

PS-3397