Hunton Nativo® Träfiberisolering

Hunton Nativo® Träfiberisolering skyddar mot kyla. Isoleringen består i huvudsak av träfiber som inte ger upphov till klåda eller irriterad hud vid själva monteringen. Träfiber har hygroskopiska egenskaper.

Tilläggsisolering i äldre hus ökar både komforten och värdet

Att tilläggsisolera äldre hus ger många fördelar utöver att bara minska värmeutsläppet. Huntons tekniske chef Thomas Lökken delar med sig av några goda råd om vilken hänsyn som behöver tas för att bevara husets ursprungsskick.

Nio goda skäl att välja träfiberisolering

Materialvalen som är viktiga för både byggare och boende.

– Vi väljer alltid träfiber

- Om du vill renovera ett trähus finns inga alternativ till träfiberisolering, säger Johan Jansson, snickare och träfiberspecialist på byggfirman Fridh & Hells Bygg AB.

Träfiberisolering – ett enkelt val

Allt fler väljer träfiberisolering när de bygger.