Hunton Nativo® Träfiberisolering

Hunton Nativo® Träfiberisolering skyddar mot kyla. Isoleringen består i huvudsak av träfiber som inte ger upphov till klåda eller irriterad hud vid själva monteringen. Träfiber har hygroskopiska egenskaper som innebär att materialet kan hantera fukt, vilket i sin tur bidrar till att minska kondens som kan ge fuktskador på hus och byggnader. Samtidigt gör träfibrets termiska massa att värme både kan lagras och avges över tid. Resultatet blir både ett sunt inomhusklimat och en stabil inomhustemperatur, även då utetemperaturen varierar kraftigt.

Tilläggsisolering i äldre hus ökar både komforten och värdet

Att tilläggsisolera äldre hus ger många fördelar utöver att bara minska värmeutsläppet. Huntons tekniske chef Thomas Lökken delar med sig av några goda råd om vilken hänsyn som behöver tas för att bevara husets ursprungsskick.

10 goda skäl att välja träfiberisolering

Materialvalen som är viktiga för både byggare och boende.

– Vi väljer alltid träfiber

- Om du vill renovera ett trähus finns inga alternativ till träfiberisolering, säger Johan Jansson, snickare och träfiberspecialist på byggfirman Fridh & Hells Bygg AB.

Träfiberisolering – ett enkelt val

Allt fler väljer träfiberisolering när de bygger. At träbaserate byggematerialer kan bidra til ett bättre inomhusklimat och at det er et förnybart material er två av anledningarna som uppgis