Hunton Nativo® Träfiberisolering

Hunton Nativo® Träfiberisolering skyddar mot kyla. Isoleringen består i huvudsak av träfiber som inte ger upphov till klåda eller irriterad hud vid själva monteringen. Nativo Träfiberisolering har hygroskopiska egenskaper, vilket betyder att den upptar og avger fukt avhengig av luftens relative fuktighet.

Tilläggsisolering i äldre hus ökar både komforten och värdet

Att tilläggsisolera äldre hus ger många fördelar utöver att bara minska värmeutsläppet. Huntons tekniska chef Thomas Løkken delar med sig av några goda råd om vilken hänsyn som behöver tas för att bevara husets ursprungsskick.

Många goda skäl att välja träfiberisolering

Materialvalen som är viktiga för både hantverkaren och de som bor i huset.

– Vi väljer alltid träfiber

- Om du vill renovera ett trähus finns inga alternativ till träfiberisolering, säger Johan Jansson, snickare och träfiberspecialist på byggfirman Fridh och Hells Bygg AB.

Träfiberisolering – ett enkelt val

Allt fler väljer att isolera med träfiberisolering.