Släpp in naturen

Vårt viktigaste råmaterial är träflis. Flisen kommer från granar som fått växa sig stora och kraftiga i östra Norges djupa skogar. Timmerstockarna bearbetas av lokala sågverk.

Den största delen av timmerstocken används som virke, och den resterande yttre delen blir till flis. Flisen levereras sedan till våra fabriker, där den defibreras till träfiber. Träfibermaterialet blir den viktigaste ingrediensen i våra byggmaterial. På det här sättet tillverkar vi våra produkter i all hovudsak av en lokalt råvara som dessutom har förmågan att binda kol.

Våra byggmaterial i trä skyddar hemmet mot både köld, vind och ljud.

Det finns många skäl att släppa in naturen.

Hunton Nativo® Träfiberisolering skyddar mot kyla

Mer info

Hunton Vindtät™ Plus skyddar mot vind

Mer info

Hunton Silencio® dämpar ljud

Mer info

Därför är träbaserade byggnadsmaterial ett smart val

Träbaserade byggmaterial gör nytta både för människor och natur.

Trä bidrar till bra inomhusklimat

Forskningen visar ett tydligt samband mellan användning av trämaterial och människors fysiska och psykiska hälsa.

Granens unika egenskaper

Granar spelar en viktig roll när byggbranschen ska bidra till minskade klimatsutsläpp.

Vinsterna med att släppa in naturen

Träbaserade material minskar klimatpåverkan i svenska hus.