Släpp in naturen

Träflis är Huntons viktigaste råvara. Flisen vi använder kommer från granar som fått växa sig stora och kraftiga i skogen under många år.

Timmerstockarna bearbetas av sågverken. Den största delen av timmerstocken används som virke, och den yttre delen blir till flis. Flisen levereras sedan till våra fabriker, där den defibreras till träfiber.

Vi tillverkar byggmaterial av träfiber, som träfiberisolering, vindskydds- og stegljudsskivor. På det här sättet tillverkas våra produkter i all huvudsak av en förnyar råvara som dessutom har förmågan att lagra kol.

Våra byggmaterial i trä skyddar hemmet mot både köld, vind och ljud.

Det finns många skäl att släppa in naturen.

Hunton Nativo® Träfiberisolering skyddar mot kyla

Mer info

Hunton Vindtät™ Plus skyddar mot vind

Mer info

Hunton Silencio® dämpar ljud

Mer info

Därför är träbaserade byggnadsmaterial ett smart val

Träbaserade byggmaterial gör nytta både för människor och natur.

Värför du borde välja väggar av trä

Forskningen visar ett tydligt samband mellan användning av trämaterial och människors fysiska och psykiska hälsa.

Granens unika egenskaper

Visste du att för oss är granen magisk?

Vinsterna med att släppa in naturen

Förlänga livslängden på existerande byggnader med träbaserade material.