Släpp in naturen

Vårt viktigaste råmaterial är träflis. Flisen kommer från granar som fått växa sig stora och kraftiga i östra Norges djupa skogar. Timmerstockarna bearbetas av sågverken på plats i regionen.

Den största delen av timmerstocken används som virke, och den resterande yttre delen blir till flis. Flisen levereras sedan till våra fabriker, där den defibreras till träfiber. Av träfibermaterialet kan vi sedan tillverka byggmaterial så som träfiberisolering, vindspärrar och ljudisoleringsskivor. På det här sättet tillverkas våra produkter i all hovudsak av en lokalt råvara som dessutom har förmågan att binda koldioxid.

Träets fina egenskaper gynnar både människor och miljö. Våra byggmaterial i trä kan bidra till friska hus med ett bra inomhusklimat samtidigt som de skyddar mot både köld, vind och ljud.

Det finns många skäl att släppa in naturen.

Hunton Nativo® Träfiberisolering skyddar mot kyla

Mer info

Hunton Vindtät™ Plus skyddar mot vind

Mer info

Hunton Silencio® dämpar ljud

Mer info

Därför är träfiberbaserade byggnadsmaterial ett smart val

Träfiberbaserade byggmaterial gör nytta både för människor och natur.

Väggar som bidrar till bra inomhus­klimat

Forskningen visar ett tydligt samband mellan användning av trämaterial och människors fysiska och psykiska hälsa.

Granens unika och klimatsmarta egenskaper

Granar spelar en viktig roll när byggbranschen ska bidra till minskade klimatsutsläpp.

Vinsterna med att släppa in naturen

Träbaserade material minskar klimatpåverkan i svenska hus och ger dessutom hälsovinster.