Hunton Silencio®

Hunton Silencio® är ljudisolerande. De porösa träfiberskivorna har fantastiska ljuddämpande egenskaper som reducerar störande steg- och luftljud mellan exempelvis lägenheter, eller mellan olika rum och platser i bostaden. Skivorna kan fås som vanliga stegljudsskivor – Hunton Silencio® Stegljudsskiva, eller som skivor förberedda för vattenburen golvvärme – Hunton Silencio® Thermo. Träfiberskivorna kan monteras utan kantstag som underlag för både parkett- och laminatgolv till exempel.