Tilläggsisolera rätt

Byggåret på ditt hus säger dig hur du tilläggsisolerar mest effektivt.

Något av det bästa du kan göra för ditt hus är att tilläggsisolera. Tilläggsisolering resulterar i lägre energiförbrukning och bättre boendekomfort i äldre hem. Det kan vara smart att börja med att se över vilka produkter och material som finns idag samt få en överskådlig bild av husets uppbyggnad. De planerade åtgärderna ska också vara genomförbara i förhållande till husets förutsättningar.

Varför träfiberisolering bör användas i gamla byggnader

Om du har ett äldre hus eller stuga som ska tilläggsisoleras rekommenderar vi att du tar hänsyn till hur bostaden är uppbyggd och vilken typ av material som har använts.

För gamla hus är det extra viktigt att genomföra energieffektivitetsåtgärder på husets villkor. Därför är det viktigt att förstå hur huset fungerar och känna till konsekvenserna av olika åtgärder. Att använda trämaterial i vägg, golv eller tak gör att produkterna kommer att kunna samverka på ett bättre sätt. Du får en ”ventilerande” konstruktion, medan husets ursprungliga konstruktion och själ bevaras.

Vilket år är ditt hus byggt?

Att veta vilket år ditt hus byggdes är ofta det bästa sättet att lista ut behovet av tilläggsisolering. Ofta ser man en skillnad på dessa perioderna:

  • Hus byggda innan 1955
  • Hus byggda mellan 1955 och 1970-talet
  • Hus byggda från slutet av 1970- till 1990-talet

Det är viktigt att vara på det klara med att man även inom dessa perioder valde olika konstruktionstyper. Men det går framförallt att ser många likheter. Det kan vara nyttigt att låta en sakkunnig se över skicket på ditt hus innan du sätter igång. Tänk på att taket är den byggnadsdel som står för den största värmeförlusten och här är det enkelt att göra förbättringar.

Hus byggda innan 1955

Hus byggda innan 1955 har ofta ingen eller väldigt lite isolering. Bjälklag och tak är ofta fyllda med spån eller lera.

Bilden visar en konstruktion med ett typiskt byggnadssätt för en vägg byggd innan 1955. U-värde ca 0,90 W/m2K

Bilden visar samma konstruktion fast med Hunton Nativo Träfiberisolering lösull i ytterväggen. U-verdi ca 0,4 W/m2


Konstruktionen överst visar hur en vägg byggd innan 1955 normalt ser ut. Det enklaste och billigaste sättet att tilläggsisolera en sådan konstruktion på är att blåsa in isolering i ytterväggen. På den undre bilden har det blåsts in 100mm
Nativo Träfiberisolering lösull. Fördelen med att använda träfiberisolering i form av lösull är att du bara behöver göra små hål i väggen för att komma åt att tilläggsisolera. På så vis sparar du på både tid och kostnader eftersom du slipper att byta väggbeklädnaden. Kanske blir du till och med överraskad över att det inte blir dyrare?

Hur mycket el kan du spara?
Besparing per år: 30kr/m2
I ett 2-planshus med en grundyta på 150m2 kan du spara 7500kr/år.

Uträkningen är baserad på en total elkostnad på 1kr/kWh.
Exemplet är bara en uppskattning, avvikelser kan förekomma.

Hus byggda mellan 1955 och 1970-talet

Vid mitten av 1950-talet började man så smått att isolera, även om det var en begränsad mängd om max 100mm. Det finns en stor risk att denna isolering är hoptryckt eller deformerad, vilket gör att det uppstår luftfickor. Detta gör i sin tur att luft och kyla likväl tränger in i konstruktionen.

Med en sådan konstruktion råder vi dig att bygga på 45mm Nativo Träfiberisolering Skivor mellan 45x45mm stående reglar och ytterligare 45mm Nativo Träfiberisolering Skivor mellan 45x45mm liggande reglar.

Bilden visar hur en vägg vanligtvis ser ut om den byggdes mellan 1955-1970. Normalt användes högst 10 cm isolering. U-värde ca 0,50 W/m2K


Här har vi byggt på väggen med 2 x 48x48mm reglar. Ståande och liggande för kryssisolering, isolerat med 2x50mm Nativo Trefiberisolering Skivor och 25mm Hunton Vindtät™. U-verdi ca 0,22 W/m2K

Fördelen med en sådan kryssregling är att man reducerar köldbryggorna i väggen något och minskar således energiförlusterna. Se till slut till att få en bra vindätning med 19mm  Hunton Vindtät Plus. Fördelen med att använda en tjock vindtätsskiva är att även skivan i sig isolerar, då träfiberskivor ger upp till 80% isolering i förhållande till tjockleken. Med andra ord, 19mm Hunton Vindtät Plus motsvarar 15,2mm extra isolering.

Hur mycket el kan du spara?
Besparing per år: 35kr/m2
I ett 2-planshus med en grundyta på 150m2 kan du spara 8000kr/år.

Uträkningen är baserad på en total elkostnad på 1kr/kWh.
Exemplet är bara en uppskattning, avvikelser kan förekomma.

Hus byggda från slutet av 1970- till 1990-talet

På 1970- till slutet av 1990-talet byggde man vanligtvis hus med 100-150mm isolering. Även här är risken stor att isoleringen är ihoptryckt eller deformerad och inte fungerar optimalt.

Exempel på hur en vägg uppförd i 1979-90 normalt ser ut. I det stora hela användes 100-150mm isolering. U-värde ca 0,32 W/m2K 


Här har vi byggt på väggen invändigt med 45mm Nativo Träfiberisolering Skivor mellan 45x45mm stående reglar. Vi har även byggt på väggen utvändigt med 45mm Nativo Träfiberisolering Skivor mellan 45x45mm liggande reglar och 12mm Hunton Vindtät. U-värde ca 0,18 W/m2K.

Här råder vi dig till att tilläggsisolera 45mm invändigt. Fördelen med invändig tilläggsisolering är att man kan göra en kontroll av ångbromsen. Där den eventuellt är defekt kan man laga den eller rent av byta ut hela ångbromsen.

Utvändigt har vi också byggt på med 45mm Nativo Träfiberisolering Skivor (mellan liggande reglar). Som bilden visar har vi dessförinnan låtit den gamla Hunton Vindtät sitta kvar. Till slut har vi använt 12mm Hunton Vindtät som vindspärr.

Hur mycket el kan du spara?
Besparing per år: 35kr/m2
I ett 2-planshus med en grundyta på 150m2 kan du spara 8000kr/år.

Uträkningen är baserad på en total elkostnad på 1kr/kWh.
Exemplet är bara en uppskattning, avvikelser kan förekomma.

 

Tilläggsisolering av tak

Taket är den delen av byggnaden som står för störst värmeförluster. Samtidigt är det lätt att göra förbättringar.

Tilläggsisolering av taket reducerar inte bara uppvärmningskostnaderna, utan minskar även oönskad snösmältning och isbildning på taket och ger dessutom ett bättre brandmotstånd.

Vad som är det enklaste sättet att tilläggsisolera taket på får ses i förhållande till vilken slags takkonstruktion du har och hur väl man kommer åt där du ska tilläggsisolera.

Har du en öppen, kall vind med isolering i vindsbjälklaget och bra framkomlighet kan man enkelt lägga isolering i form av tjocka skivor direkt på den existerande isoleringen, eller isolera med lösull. I slutna konstruktioner, och i konstruktioner med dålig framkomlighet, är det bästa och enklaste sättet att isolera med lösull. Man säkrar då att det isolerade utrymmet fylls ut på ett bra sätt, och du kommer också att spara tid.

Fördelen med att isolera med lösull:

Att isolera med Nativo Träfiberisolering som lösull är en snabb och effektiv isoleringslösning för alla typer av byggnader.

Vid användning av lösull sparar hantverkarna värdefull arbetstid.

  • Lösull som isolering ger sömlös isolering utan skarvar, vilket ger mindre konvektion i konstruktionen
  • Lösullen är lämplig för rehabilitering, nybyggnation och inte minst för prefabricerade konstruktioner
  • Snabbare än att isolera för hand
  • Fyller extremt bra runt kanaler och ojämna partier i äldre strukturer
  • Man undviker spill och avfall på byggarbetsplatsen
  • Bra kostnadskontroll

Hunton har certifierade partners som utför arbetet med att blåsa vår lösull över stora delar av landet. Dessa är våra samarbetspartners som blåser in Nativo Träfiberisolering i ditt hus eller projekt. Här får du alltså jobbet utfört via en partner på ett effektivt och smart sätt.