Tilläggsisolering i äldre hus ökar både komforten och värdet

Att tilläggsisolera äldre hus ger många fördelar utöver att bara minska värmeutsläppet. Huntons tekniska chef Thomas Løkken delar med sig av några goda råd om vilken hänsyn som behöver tas för att bevara husets ursprungsskick.

Gamla hus har sin charm men de kan också vara kalla med mycket köldbryggor. Inte så konstigt med tanke på hur många olika typer av isolering som sannolikt använts under husets livslängd. I gamla väggar och tak kan man hitta allt ifrån gamla tidningar, mossa, papp, kokosfiber, lera, grus och många andra kreativa material. Men dessa material uppfyller inte riktigt de krav som i dag finns på isolering.

Innan man börjar att tilläggsisolera ett äldre hus är det viktigt att förstå husets grundkonstruktion.

I äldre hus finns en naturlig ventilation genom ytterväggar, tak och fönster. Denna ventilationen skulle kanske många kalla för drag men det bidrar till att minska risken för fuktskador.

Råd om tilläggsisolering

För hantverkare som ska renovera och isolera äldre byggnader är det flera saker att ta hänsyn till för att bevara husets funktioner på bästa möjliga vis. Till exempel att ta reda på husets byggnadsår, konstruktion och vilka material som tidigare har använts innan man sätter igång.

– Vid renovering av äldre hus är det viktigt att ha fokus på lösningar som bidrar till minsta möjliga påverkan på byggnadens konstruktion. Tilläggsisolering som görs varsamt utan att ändra grundkonstruktionen kommer att väsentligt minska uppvärmningsbehovet, och samtidigt bevara husets själ och uttryck, säger Thomas Løkken.

– Som regel byggdes dessa hus med diffusionsöppna naturmaterial i trä som sågspån, träflis och kutterspån. Att blanda dessa med täta material på fel plats kan orsaka problem, förklarar Løkken.

I över 130 år har Hunton tillverkat sina podukter och lösningar med granflis från skogen i det norska inlandet som huvudingrediens. Flis och restprodukter från miljöcertifierade sågverk används för att skapa träfiberisolering som ger fördelar både för de som arbetar med materialet och för de som bor i huset.

Genom att tilläggsisolera minskar uppvärmningskostnaderna för huset, vilket i sin tur kan öka värdet på bostaden.

Trä, ett bra val för gamla hus

De hygroskopiska egenskaperna hos träfiberisolering har gjort materialet populärt bland de som renoverar äldre hus, där moderna isoleringskrav ofta är mycket svåra att uppnå. Träfiberisolering är väl lämpat som material för isolering av både tak, vägg och golv.

Det är inte nödvändigt att använda en tät fuktspärr. Istället kan man använda en fuktadaptiv ångbroms med variabelt ångmotstand.

– När det gäller bearbetning och montering av isoleringsplskivorna görs det på exakt samma sätt som för traditionell isolering. Du behöver inte speciella redskap – du kan använda vanliga sågar för träarbeten, exempelvis fogsvans, kapsåg, gersåg eller liknande, förklarar Løkken.

– Att tilläggsisolera är det smartaste man kan göra för ett äldre hus. Våra system förenklar arbetet eftersom vi kan leverera allt från bjälklag, invändiga och utvändiga vindspärrar och isolering, säger Løkken.

Byggnadsåret avslöjar utmaningarna

Äldre hus har olika utmaningar med isolering och uppvärmningen kan många gånger bli kostsam. Gammal typ av isolering släpper ut det mesta av värmen genom taket. Väggarna kan också ha luftfickor eller bristfällig isolering som orsakar värmeutsläpp. Bostadens byggnadsår ger dig en bra indikation på hur du bör isolera.

  • Hus som byggdes före 1955 är troligen inte tätade, och de har tunn isolering, troligtvis spån eller lera. Här kan husägaren spara flera tusen kWt per år genom att tilläggsisolera.
  • Mellan 1955 och 1970 blev isoleringsstandarden bättre, även om isoleringslagret sällan var mer än 10 cm tjockt. Gammal isolering blir med tiden komprimerad eller deformerad, vilket gör att många luftfickor bildas. Detta innebär att drag och kalluft ändå kommer igenom konstruktionen.
  • Under 1970-talet till slutet av 1990-talet byggdes vanligtvis husen med 10-15 cm isolering. Även här finns det en risk att isoleringen komprimeras eller deformeras.

Tre träfiberbaserade byggmaterial från Hunton

  • Hunton Nativo® Träfiberisolering levereras som skivor och kan användas för både golv, tak och vägg eller som lösullsisolering. Träfiberisoleringen skyddar mot kyla.
  • Hunton Vindtät™ och Hunton Vindtät™ Plus-serien är vindspärrar som reducerar köldbryggor och som är enkla att montera. De är speciellt utvecklade för det nordiska klimatet.
  • Hunton Silencio® är ljudisolerande träfiberskivor som dämpar luft- och stegljud. Skivorna finns som rena stegljudsskivor eller som skivor förberedda för vattenburen golvvärme – Hunton® Silencio Thermo.