Ett fantastiskt ljudvärde för Huntons Träfiberisolering

Lägenhetsavskiljande väggar med Hunton Nativo träfiberisolering dämpar buller långt över Boverkets ljudkrav.

I ett flerfamiljshus kan störande ljud både horisontalt och vertikalt vara en utmaning. Enligt Boverket är buller den miljöstörningen som berör flest människor i Sverige och som kan orsaka både obehag samt ha negativa hälsoeffekter1. De flesta kan uppfatta en ljudförändring av 3 dB där 5–6 dB är en märkbar skillnad på ljudnivån2.

Naturvårdsverket skriver på sin hemsida: ”Exponering av buller kan leda till negativa hälsoeffekter. På kort sikt kan buller leda till allmän störning, koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. På längre sikt kan risken för hjärt- och kärlsjukdom, metabola sjukdomar och psykisk ohälsa öka”3.

Väggar med Hunton Nativo reducerar buller långt över Boverkets ljudkrav

Kravet från Boverket för byggnader som innehåller bostäder är att väggarna ska uppnå ljudklass C, vilket är ett ljudkrav på lägst 52 dB (DnTw,50) 4.

SINTEF Byggforsk i Norge fick i uppdrag av Hunton att undersöka konstruktionslösningar med Hunton Nativo Träfiberisolering skivor och lösull. Testresultaten visar att de lägenhetsavskiljande väggarna uppnår ett värde på 62 dB (Rw+C50-3150) och uppfyller Boverkets krav med goda marginaler.

–  Testerna som utförts av SINTEF i deras ljudlaboratorium visar på att den höga densiteten i Hunton Nativo Träfiberisolering är en bidragande faktor till de goda ljudegenskaperna i konstruktionslösningarna säger Thomas Løkken, teknisk chef på Hunton.

Figur 1: Ett exempel på en avskiljande vägg i klass C som är uppbyggd av två regelstommar i 45x95mm med en luftspalt på 30 mm, väggarna är isolerade och klädda med två lager standardgips. (Skisse: Hunton)

 

Dokumentation

1 Buller berör många människor – Boverket

2 Begreppsförklaringar rörande ljud och buller – Transportstyrelsen

3 Hälsoeffekter av buller (naturvardsverket.se)

4 Konsoliderad version av Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

Läs vår konstruktionsöversikt på Hunton.se för mer information om konstruktionslösningar och ljudvärden.