Träfiberisolering – ett enkelt val

Allt fler väljer träfiberisolering när de bygger. Bättre inomhusklimat och förnybart material är två av anledningarna.

Utsläppen av växthusgaser i Sverige ska vara på netto noll år 2045 enligt det klimatpolitiska ramverk som antogs i Riksdagen 2018. Bygg- och fastighetssektorns utsläpp är en viktig pusselbit i detta arbete och i dag beräknas deras inhemska produktion av utsläpp svara för nästan 20 % av alla utsläpp i landet. Att använda mer trämaterial i byggandet har därför blivit en viktig del i branschens ambition att minska utsläppen. Träfiberisolering är därför ett material som fler och fler upptäcker som ett klimatsmart alternativ. (Notera att träfiberisolering inte får användas vid byggnation av flervåningshus i Sverige).

Hus som andas ger bra inomhusklimat

Nativo® Träfiberisolering är ett bra alternativ när du vill bygga utan tät plast i väggar och tak. Genom att inte använda plast andas konstruktionen bättre, säger Lars Frode Mathisen på byggfirman Smarte Boliger som började använda träfiberisolering för tre år sedan.

– Täta hus orsakar ett dåligt inomhusklimat och det är helt enkelt inte bra för oss. Vi vill inte att våra kunder ska bo i konservburkar, så därför rekommenderar vi alltid träfiberisolering. Med träfiberisolering ökar den relativa fuktigheten i huset vilket ger ett mer naturligt inomhusklimat, säger han.

Trämaterial lagrar och avger värme i samklang med omgivningen. Det är träets termiska massa som får det att fungera som ett värmebatteri, som laddar upp och avger värme över tid.

Träfiberisolering kyler huset på sommaren och håller värmen på vintern, samtidigt som det släpper igenom lite fukt. En sådan andningsbar konstruktion skapar ett naturligt och hälsosamt inomhusklimat.

Inomhusmiljön förbättras också eftersom träfiberisolering också har ljuddämpande egenskaper. Ljudet är effektivt isolerat mellan rum och bjälklag.

Minskar risken för kondens och fuktskador

Nativo® Träfiberisolering är ett så kallat hygroskopiskt material, vilket innebär att det kan absorbera, transportera och avge fukt i mycket större utsträckning än andra typer av isolering. Materialet absorberar och avger fukt i takt med att den omgivande fuktigheten varierar.

– Träfiberisolering minskar risken för kondens och därmed fuktskador. Materialet har stabila konstruktionsegenskaper, vilket är ett smart val i ett nordiskt klimat där vi har stora variationer i temperatur och luftfuktighet, förklarar Thomas Løkken, Huntons tekniska chef.

Förnybar råvara från norska skogar

Nativo® Träfiberisolering är tillverkad huvudsaklig av förnybar råvara från skogarna i det norska inlandet. All flis som används kommer från ett PEFC ™-certifierat skogsbruk, vilket innebär att skogen brukas enligt strikta föreskrifter. En stor miljöfördel med träfiberisolering är att materialet lagrar kol under hela produktens livslängd, vilket ytterligare bidrar till ett lågt klimatavtryck.

För de som arbetar med träfiberisolering betyder naturliga råvaror en mer bekväm arbetsmiljö.

Skivorna är också kompakta och lätta att skära till, vilket gör att plattornas form förblir stabil. Träfiber minskar luftrörelsen i isoleringen och ger en bra tätning runt fönster och reglar vilket ger färre köldbryggor.

När ska jag rekommendera Nativo träfiberisolering?

  • I renoveringsobjekt eller nybyggnation i trä
  • I villor där kravet på energiklassningen enligt regelverket är minst E
  • När det är önskvärt att bygga i material utan plast, för en konstruktion som andas
  • I byggnader som kräver bra ljudisolering
  • I byggen där ägaren önskar ett lågt klimatavtryck.

Se mer på www.hunton.se