Träfiberisolering – ett enkelt val

Allt fler väljer träfiberisolering när de bygger.

Utsläppen av växthusgaser i Sverige ska vara på netto noll år 2045 enligt det klimatpolitiska ramverk som antogs i Riksdagen 2018. Bygg- och fastighetssektorns utsläpp är en viktig pusselbit i detta arbete och i dag beräknas deras inhemska produktion av utsläpp svara för nästan 20 % av alla utsläpp i landet. Att använda mer trämaterial i byggandet har därför blivit en viktig del i branschens ambition att minska utsläppen. Träfiberisolering är därför ett material som fler och fler upptäcker som ett smart alternativ. (Notera att träfiberisolering inte får användas vid byggnation av flervåningshus i Sverige).

Bra egenskaper

Träfiberisolering har ljuddämpande egenskaper, då den har mycket fibrer och består av mer massa (kg) per m3Ljudet är effektivt isolerat mellan rum och bjälklag.

 

Hygroskopiskt

Träfiberisolering har hygroskopiska egenskaper, och kan anvendes med en fuktadaptiv ångbroms med variabelt ångmotstand.

Hunton Intello Plus är en ångbroms som kan ersätte ångspärrar (plastfolie) i alla typer av isolering och diffusionsöppna bjälklag, tak- och väggkonstruktioner.

Ångbromsen ser även till att fukt kan torka upp inne i rummet, och kommer därmed att bidra till en snabbare upptorkning av oönskad överskottsfukt.

Intello Plus är speciellt lämplig för bruk i säsongs- och fritidshus som står uppvärmda under långa perioder.

Förnybar råvara från norska skogar

Nativo® Träfiberisolering är huvudsakligen tillverkad av trä, en förnybar råvara från skogarna i det norska inlandet. All flis som används kommer från ett PEFC ™-certifierat skogsbruk, vilket innebär att skogen brukas enligt strikta föreskrifter. En viktig fördel med träfiberisolering är att materialet lagrar kol under hela produktens livslängd, vilket ytterligare bidrar till ett lågt klimatavtryck.

Många tycker träfiberisolering är bekväm 

att arbeta med.

Många tycker också at träfiberisolering är bekvämt att arbeta med och att de inte är lika beroende av att anvenda hanskar. Skivorna är också kompakta och lätta att skära till, vilket gör att plattornas form förblir stabil. Träfiber minskar luftrörelsen i isoleringen och ger en bra tätning runt fönster och reglar vilket ger färre köldbryggor.

När ska jag rekommendera Nativo träfiberisolering?

  • I renoveringsobjekt eller nybyggnation i trä
  • I villor där kravet på energiklassningen enligt regelverket är minst E
  • I byggnader som kräver bra ljudisolering

Se mer på www.hunton.se