Värför du borde välja väggar av trä

Forskningen visar ett tydligt samband mellan användning av trämaterial och människors fysiska och psykiska hälsa.

Mamman ligger i soffan och lyfter upp dottern

Användningen av material som har en positiv effekt på luftkvaliteten, minskar stress och ger en ökad känsla av välbefinnande. Det visar bland annat professor Anders Qvale Nyruds presentationer från Norges miljö- och biovetenskapliga universitet.

På universitetets webbsida finns att läsa:

”Flera norska och internationella forskningsstudier har visat att en ökad användning av naturliga element i både inne- och utemiljöer kan ha hälsofrämjande effekter för oss människor. Trä som ett naturligt inslag och material har också visat sig ha positiva effekter på vår fysiska och mentala hälsa.”

Hälsovinster anses vara lägre hjärtrytm, ökat välbefinnande och rent generellt ett ökat välmående.

Trä i hela byggnaden

Hunton har i över 130 år använt granar från de djupa norska skogarna som huvudingrediens till sina produkter. Produktutbudet består av ett komplett system i trä med både bjälklag och träfiberisolering.

– Våra system förenklar för den som ska bygga eftersom vi kan tillhandahålla helheten med bjälklag, vindspärr och isolering, som vi dessutom levererar antingen som skivor eller lösull. Genom att kombinera samma råvara och ha trä i hela väggkonstruktionen samverkar produkterna ännu bättre, säger Thomas Lökken, teknisk chef på Hunton.

Trä och träfiber minskar klimatavtrycken eftersom materialet lagrar kol genom hela sin livscykel.

– När trädet växer tar det upp koldioxid från luften. Trädet lagrar och binder kolet medan syret släpps ut igen. Så egentligen är det inte koldioxid som lagras i trädet, men man brukar räkna om värdena till CO2 för att påvisa hur mycket som lagras, säger Lökken.

Från norska skogar 

Løkken är naturligtvis glad att konsumenterna efterfrågar – och att byggare väljer material baserat på granflis från norska skogar. En av Huntons bästsäljande lösningar sedan årtionden är Hunton Vindtät. Genom att kombinera Hunton Vindtät med träfiberisolering så blir resultatet en vägg som huvudsakligen består av trä. 

Løkken märker att det nu finns en större medvetenhet bland dem som tänkar att bo och leva i bostaden. Slutanvändare har börjat ställa krav.

– Kunderna vill veta vad som finns inuti väggarna.

– Genom att kombinera samma råvaror och ha trä i hela väggen kommer produkterna att spela mer i lag.

Tekniskt godkänd Hunton-vägg 

Hunton satsar mycket tid och resurser på att få tekniskt godkännande från SINTEF, som är ett tekniskt forskningsinstitut i Norge med fokus på bland annat byggmaterial. Här handlar det inte bara om de enskilda produkterna, utan också hur de samverkar med varandra. Konceptet Hunton-väggen består av Fermacell Fibergips, Huntons Lättbalk, Nativo Träfiberisolering och Hunton Vindtät.

– Här är det material som i huvudsak er baserat på trä i hela väggkonstruktionen.

För husägaren kan det upplevas som enklare och tryggare att ha ett hus som består av färre materialslag.