Värför du borde välja väggar av trä

Forskningen visar ett tydligt samband mellan användning av trämaterial och människors fysiska och psykiska hälsa.

Mamman ligger i soffan och lyfter upp dottern

Användning av material som har en positiv effekt på luftkvaliteten, minskar stress och ger en ökad känsla av välbefinnande. Det visar bland annat professor Anders Qvale Nyruds presentationer från Norges miljö- och biovetenskapliga universitet.

På universitetets webbsida finns att läsa:

”Flera norska och internationella forskningsstudier har visat att en ökad användning av element från naturen i både inne- och utemiljöer kan ha hälsofrämjande effekter för oss människor. Trämaterial har visat sig ha positiva effekter på vår fysiska och mentala hälsa.”

Hälsovinster anses vara lägre hjärtrytm, ökat välbefinnande och rent generellt ett ökat välmående.

Trä i hela byggnaden

Hunton har i över 130 år använt granar från de djupa norska skogarna som huvudingrediens till sina produkter. Produktutbudet består av ett komplett system i trä med både bjälklag och träfiberisolering.

– Våra system förenklar för den som ska bygga eftersom vi kan tillhandahålla helheten med bjälklag, vindspärr och isolering, som vi dessutom levererar antingen som skivor eller lösull. Genom att kombinera samma råvara och ha trä i hela väggkonstruktionen samverkar produkterna ännu bättre, säger Thomas Løkken, teknisk chef på Hunton.

Trä och träfiber lagrar kol genom hela sin livscykel.

– När trädet växer tar det upp koldioxid från luften. Trädet lagrar och binder kolet medan syret släpps ut igen. Så egentligen är det inte koldioxid som lagras i trädet, men man brukar räkna om värdet till CO2 för att påvisa hur mycket som lagras, säger Løkken.

Från norska skogar 

Løkken är naturligtvis glad att konsumenterna efterfrågar – och att byggare väljer material baserat på granflis från norska skogar. En av Huntons bästsäljande lösningar sedan årtionden är Hunton Vindtät. Genom att kombinera Hunton Vindtät med träfiberisolering så blir resultatet en vägg som huvudsakligen består av trä. 

Løkken märker att det nu finns en större medvetenhet bland dem som bor och lever i bostaden. Slutanvändare har börjat ställa krav.

– Kunderna vill veta vad som finns inuti väggarna.

– Genom att kombinera samma råvaror och ha trä i hela väggen kommer produkterna att samverka bättre.

Tekniskt godkänd Hunton-vägg  

Hunton satsar mycket tid och resurser på att få tekniskt godkännande från SINTEF, som är ett tekniskt forskningsinstitut i Norge med fokus på bland annat byggmaterial. Här handlar det inte bara om de enskilda produkterna, utan också hur de samverkar med varandra. Konceptet Hunton-väggen består av Fermacell Fibergips, Huntons Lättbalk, Nativo Träfiberisolering och Hunton Vindtät.

– Här är det material som i huvudsak är baserat på trä i hela väggkonstruktionen.

För husägaren kan det upplevas som enklare och tryggare att ha så få variationer på material som möjligt i huset.