Vinsterna med att släppa in naturen

Förlänga livslängden på existerande byggnader med träbaserade material.

Thomas Løkken

Flera studier visar på att användning av material som trä har en positiv effekt på luftkvaliteten, minskar stress och ger en ökad känsla av välbefinnande. Det finns flera studier som pekar på detta, bland annat visar professor Anders Qvale Nyrud på detta vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet:

«Flera norska och internationella forskningsstudier har visat att en ökad användning av element från naturen i både inne- och utemiljöer kan ha hälsofrämjande effekter för oss människor. Trämaterial har också visat sig ha positiva effekter på vår fysiska och mentala hälsa.»

Hälsovinster anses vara lägre hjärtrytm, ökat välbefinnande och rent generellt ett ökat välmående. Men minst lika viktigt är materialens betydelse som förnybar resurs.

– Att välja rätt material är något av det viktigaste vi kan göra för att nå klimatmålen.

– Lite förenklat kan man säga att materialvalen står för hälften av branschens klimatutsläpp, säger Thomas Løkken, teknisk chef på Hunton Fiber.

Förlänger livslängden på befintliga byggnader

I Sverige, likt resten av Norden, ökar användningen av träbaserade byggmaterial.

– Om det ska byggas på ett sätt som är bra är svaret trämaterial, säger Thomas Løkken, teknisk chef på Hunton Fiber. En viktig del av marknaden utifrån det här perspektivet blir då även renoveringsprojekt.

– 80 till 90 procent av de byggnader som vi ska använda de närmaste tio åren är ju redan byggda, därför vill vi gärna sprida budskapet att trä som material kan förlänga livslängden på existerande byggnader, fortsätter Thomas Løkken.

Det är positivt att företag och privatpersoner ställer högre krav på att byggnader och bostäder påverkar miljön så lite som möjligt.

Användningen av förnybara material är en trend, och det kommer att gynna de leverantörer som kan erbjuda detta redan nu.

En lika viktig aspekt är förstås återanvändning och återvinning.

– Trämaterial är lätta att återanvända om tanken kring återvinning finns med från början. Vissa material kan inte återanvändas eftersom de lätt går sönder vid demontering, men robusta träprodukter har däremot bra möjligheter till detta, tipsar Løkken. Tankesättet går att applicera på flera områden; ett enkelt sätt är exempelvis att använda skruv i stället för spik.

Med tanke på återvinningsfördelarna är det därför viktigt att producenter inte förstör material i onödan.

Traditionellt, prisvärt och effektivt

Förutom att vi har en lång tradition av att bygga i trä här i Norden är också priset och det faktum att trä förenklar byggprocessen två viktiga faktorer. För småhus har trä länge varit normen i vår del av världen, men just nu finns en stor efterfrågan på trähus också för större byggnader och flerfamiljshus.