Vinsterna med att släppa in naturen

Träbaserade material minskar klimatpåverkan i svenska hus.

Thomas Løkken

Flera studier visar till at användandet av material som trä har en positiv effekt på luftkvaliteten, minskar stress och ger en ökad känsla av välbefinnande. Det finns flera studier som pekar på detta, bland annat visar professor Anders Qvale Nyrud på detta vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet:

«Flera norska och internationella forskningsstudier har visat att en ökad användning av naturliga element i både inne- och utemiljöer kan ha hälsofrämjande effekter för oss människor. Trä som ett naturligt inslag och material har också visat sig ha positiva effekter på vår fysiska och mentala hälsa.»

Hälsovinster anses vara lägre hjärtrytm, ökat välbefinnande och rent generellt ett ökat välmående. Men minst lika viktigt är materialens betydelse som förnybar resurs.

– Att välja rätt material är något av det viktigaste vi kan göra för att nå klimatmålen.

– Lite förenklat kan man säga att materialvalen står för hälften av branschens klimatutsläpp, säger Thomas Lökken, teknisk chef på Hunton Fiber.

Förlänger livslängden på befintliga byggnader

I Sverige, likt resten av Norden, ökar användningen av träbaserade byggmaterial.

– Om det ska byggas på ett sätt som är bra är svaret trämaterial, säger Thomas Lökken, teknisk chef på Hunton träfiber. Och en viktig del av marknaden utifrån det här perspektivet blir då även renoveringsprojekt.

– 80 – 90 procent av de byggnader som vi ska använda de närmaste tio åren är ju redan byggda, därför vill vi gärna sprida budskapet att trä som material kan förlänga livslängden på existerande byggnader, fortsätter Thomas Lökken.

Det är positivt att företag och privatpersoner ställer högre krav på att byggnader och bostäder påverkar miljön så lite som möjligt.

Användningen av förnybara material är en megatrend, och det kommer att gynna de leverantörer som kan erbjuda detta redan nu.

En lika viktig aspekt är förstås återanvändning och återvinning.

– Trämaterial är lätta att återanvända om återvinningstänket finns med från början. Där vissa material inte kan återanvändas eftersom de lätt går sönder vid demontering, har robusta träprodukter däremot bra möjligheter till detta, tipsar Lökken. Tänket går att applicera på flera områden; ett enkelt sätt är exempelvis att använda skruv i stället för spik.

Med tanke på återvinningsfördelarna är det därför viktigt att producenter inte förstör material i onödan.

Traditionellt, prisvärt och effektivt

Förutom att vi har en lång tradition av att bygga i trä här i Norden är också priset och det faktum att trä förenklar byggprocessen två viktiga faktorer. För småhus har trä länge varit normen i vår del av världen, men just nu finns en stor efterfrågan på trähus också för större byggnader och flerfamiljshus.

– De flesta fastighetsägare i dag söker efter ständiga förbättringar för att minska klimatpåverkan i sina fastigheter och här har träbaserade konstruktioner mycket att bidra med. I ett vanligt byggprojekt räknar man med 30-60 procent minskade CO2-utsläpp, och då är inte effekterna av koldioxidlagringen, som träet bidrar till, ens med säger Thomas Lökken.