Därför är byggmaterial av träfiber ett smart val

Träfiberbaserade byggmaterial gör nytta både för människor och natur.

Två små barn tittar ut genom ett fönster

Att använda naturligt framställda byggmaterial som träflis har en rad fördelar.

Sunt inomhusklimat

Trä är sedan länge ett omtyckt och välanvänt material här i Norden. En person som har lång erfarenhet av att använda så mycket naturliga material som möjligt är Peter Ström på HPS Kulturmiljövård:

– När huset mår bra gör de som bor i det också det, säger han och menar att han väljer naturliga byggmaterial så ofta som det är möjligt.

Trämaterial som träfiberisolering bidrar nämligen till att luftfuktigheten i huset blir mer stabilt. Träfiber har hygroskopiska egenskaper, vilket gör att den kan hjälpa till med att hantera fukt och minska fuktskador. Eftersom träfiber är ett levande material kan den isolerade byggnaden ”andas”. Detta är främsta orsaken till att också Lars Frode med företaget Smarte Boliger rekommenderar träfiberisolering till sina kunder.

Träfibrets termiska massa gör att det kan lagra och avge värme över tid.

Detta bidrar till stabila inomhustemperaturer även under tidpunkter då dag- och nattemperaturen skiljer sig kraftigt åt; huset blir varmt på vintern och svalt på sommaren.

Hälsoföredelar med trämaterial

Trämaterial avger inte några farliga ämnen. Många tycker också att träfiberisolering är bekvämt att arbeta med och att de inte är lika beroende av att använda handskar.

Dessutom anses naturliga trämaterial ha en positiv inverkan på vårt psykiska välmående. Det menar till exempel Norges miljö- och biovetenskapliga universitet.

En förnybar resurs

Det finns många bra anledningar att släppa in naturen och använda trä både vid byggnation och isolering.

Förutom fördelarna för både byggnader och människor är användningen av trä vid byggnation också en fördel för klimatet.

Hunton samarbetar nära skogsnäringen med målet att bidra till en hälsosam utveckling. Allt material som Hunton använder kommer från PEFC™-certifierade skogar med program för återplantering. För varje träd som huggs ned, planteras ett nytt. Flismaterialet Hunton använder är en restprodukt från sågverken som tillvaratas. På så sätt bidrar användningen till ett maximalt resursutnyttjande av varje timmerstock.

Viktiga verktyg för klimatmålen

Klimatfrågan är i fokus för de flesta byggföretag i dag och att bygga även flerfamiljshus i trä är en växande trend i Sverige. Trämaterial är mer CO2-effektivt eftersom det är mellan 30-60% procent bättre vad gäller utsläpp, och har dessutom förmågan att lagra koldioxid.

Trä och träfiber kan lagra koldioxid genom hela byggnadens livslängd. Enligt beräkningar från byggkonsulten Civitas, kan klimatpåverkan i ett nytt hus på 250 kvadratmeter minska med 11 ton koldioxid om träfiberisolering används. Det motsvarar utsläppen från cirka fem bilar under ett år.

Även vid renovering kan stora klimatvinster göras med att välja träfiberbaserat material, på samma sätt som vid nybyggnation.

Därtill förlänger trämaterial livslängden på befintligt byggnader.

– Att välja material med låga klimatsutsläpp är något av det viktigaste vi kan göra för att nå klimatmålen, menar Katharina Bramslev, vd för den norska medlemsorganisationen Grønn Allianse.

Tre träfiberbaserade byggmaterial från Hunton

Hunton Nativo® Träfiberisolering levereras som skivor eller som lösullsisolering och kan användas för både golv, tak och väggar. Träfiberisoleringen bidrar till ett bra inomhusklimat och skyddar mot kyla.

Hunton Vindtät™ och Hunton Vindtät™ Plus-serien är vindspärrar som reducerar köldbryggor och som är enkla att montera. De är speciellt utvecklade för det tuffa nordiska klimatet.

Hunton Silencio® är ljudisolerande träfiberskivor som dämpar luft- och stegljud. Skivorna kan fås som rena stegljudsskivor eller som skivor förberedda för vattenburen golvvärme – Hunton® Silencio Thermo.