Det är naturen som skapar våra råvaror, och därför har Hunton ett miljöfokus från flis till slutprodukt.

Rekommanderat

Rekommanderat

Hunton Nativo® Träfiberisolering är en naturlig och förnybar isolering. Värmelagringsförmågan är utmärkt och isoleringen kan användas i väggar, golv och tak.

Läs mer om varför
Klimat och miljö

Klimat och miljö

Byggsektorn står för 40 % av världens totala energiförbrukning, och dessutom håller tiotusentals konstgjorda material och kemikalier på att ersätta traditionella byggmaterial.

En helhetssyn på miljön
Inomhusklimat

Inomhusklimat

Inomhusklimatet har stor betydelse för vår hälsa. Vi tillbringar mer tid inomhus än någonsin, och då är det nödvändigt att miljön i våra hem, dagis, skolor och arbetsplatser är bra.

Upplev skillnaden
Naturens råvara

Naturens råvara

Fördelen med naturliga råvaror är ofta att de är hållbara, att de bidrar till ett bättre inomhusklimat och en bättre hälsa.

Av naturen. För naturen
Koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläpp

Varje år binder den norska skogen ungefär 25 miljoner ton Co2. Utvinning och användning av trä från skogen binder ytterligare 10 miljoner ton Co2.

Hållbara bygglösningar