Naturens mest fördelaktiga råvara

En naturlig råvara är en råvara som kommer från växter, djur eller havsbottnen. Fördelen med naturliga råvaror är ofta att de är hållbara, att de bidrar till ett bättre inomhusklimat och en bättre hälsa. De är dessutom är tidlösa och vackra, och om de tas om hand har de en mycket lång livslängd.

Trä är en organisk råvara med många fördelar:

Miljövänligt

Trä och träprodukter binder kol. Co2* utgör den största delen av klimatgaserna som människor skapar. Trä är det enda byggmaterialet som binder kol, och när virket används i produktion och slutligen återanvänds förlängs bindtiden ytterligare, vilket bidrar väsentligt till att minimera miljöpåverkan.

*Co2 består av en kol- och två syreatomer.

Lång hållbarhet

Träets livslängd beror på träets naturliga hållbarhet samt hur träet är behandlat. Träprodukten kommer att hålla i flera hundra år!

Liksom andra organiska råmaterial är trä nedbrytbart. I Norge är mögel den största anledningen till att trä har en kortare livslängd. En utformning av trämaterialet som håller fuktnivån under 20 % hjälper till att minimera mögelangrepp.

Starkt

Trämaterial är starkt och hårt, men ändå formbart, vilket ger det nästan oändliga arkitektoniska möjligheter. Dessutom är trä lätt i jämförelse med många andra byggmaterial. Det gör både hanteringen enklare och transporten mer ekonomisk.

Allsidigt

Trä är ett organiskt och levande material som finns i många olika varianter, och alla har unika utseenden, egenskaper och kvaliteter.

Estetiskt

Trä är ett klassiskt material i många variationer som tilltalar de flesta.

Brandhämmande

Träets naturliga egenskaper gör att till exempel träfiberisolering blir till kol vid brand, och därmed skyddar både sig själv och strukturen mot lågorna. Dessutom innehåller isoleringen en naturlig brandhämmare som består av ammoniumpolyfosfat som ytterligare förstärker förkolningsprocessen genom att fånga upp syret runt isoleringen när en eventuell låga slår upp.

Isolerar värme och ljud

Träfiber är en termisk massa som värms upp och sedan avger den värmen under en lång tid. Detta skapar en stabil temperatur inomhus: På sommaren blir huset inte uppvärmt, och på vintern blir det inte kallt lika snabbt. Dessutom absorberar och dämpar träet ljud väldigt bra.

Reglerar fuktnivåerna

Träfiber suger upp och leder bort fukt i takt med omgivningen.

En effektiv bortledning av fukt kan förhindra fuktskador, vilket i sin tur förhindrar svampangrepp och förbättrar både inomhusklimatet och hälsan.

Förnyelsebart

Trä är mycket bra för återvinning, oavsett om det återanvänds, återvinns som ny produkt eller används som bioenergi.

Traditionsrikt

Norge har en lång tradition av att använda trä som byggmaterial. Våra äldsta träbyggnader är faktiskt ungefär 1000 år gamla.

Vad är en trädstam?

Utifrån och in består en trädstam av:

  • bark (döda celler som skyddar trädet)
  • sildel (levande celler som transporterar trädets byggstenar)
  • kambium (celler som delar sig, vilket leder till produktion av trämaterial)
  • ved (levande celler som transporterar vatten och näringsämnen)
  • kärnved (döda celler som fungerar som lagringsplats för ämnen som inte längre behövs)

Miljö

Det är naturen som skapar våra råvaror, och därför har Hunton ett miljöfokus från flis till slutprodukt. Vi har under många år ställt krav på både oss själva och våra leverantörer att virket vi köper ska komma från skog som ingår i återplanteringsprogram. Hunton använder därför endast leverantörer som är PEFC™-certifierade till egenproducerade produkter. Alla våra produkter är CE-märkta.