Trä är en förnybar råvara

Trä är en förnybar råvara med många fördelar:

Hunton producerar träfiber av granflis som kommer från ett PEFC™-certifierad skogsbruk. I Norge sköts skogen efter stränga regler. Allt virket vi köper kommer från skog som ingår i återplanteringsprogram. På detta sätt förs naturens eget kretslopp vidare.

Den största delen av trädet blir til byggmaterial. Träflis, som er et restprodukt från sagbruket, blir vår resurs. Av träflis lagar vi träfiber, som er den största och viktigaste råvaran i våra trefiberbaserade byggematerial.

Trä är et organisk material med många fördelar:

Trä binder koldioxid

CO utgör den största delen av klimatgaserna som människor skapar. Att använda råvaror från skogsmarkan i vår produktion ger ett litet koldioxidavtryck. Dessutom lagrar våra produkter betydligt mer kol än mängden CO som släpps ut under produktionen. Sammantaget kommer detta att spara lagring snarare än utsläpp. Detta ger en positiv CO2 effekt och därmed blir en aktiv använding av skogens resurser en del av klimatlösningen.

Lång hållbarhet

Trädets livslängd beror på trädets naturliga hållbarhet samt hur trädet är behandlat. Träprodukten kommer att hålla i flera hundra år!

Starkt

Trämaterial är starkt och hårt, men ändå formbart, vilket ger det nästan oändliga arkitektoniska möjligheter. Dessutom är trä lätt i jämförelse med många andra byggmaterial. Det gör både hanteringen enklare och transporten mer ekonomisk.

Allsidigt

Trä är ett organiskt och levande material som finns i många olika varianter och alla har unika utseenden, egenskaper och kvaliteter.

Estetiskt

Trä är ett klassiskt material i många variationer som tilltalar de flesta.

Trä är en termisk massa

Trä är en termisk massa som värms upp och sedan avger den värmen under en lång tid. Detta skapar en stabil temperatur inomhus. På sommaren blir huset inte lika uppvärmt och på vintern blir det inte kallt lika snabbtDessutom absorberar och dämpar träet ljud väldigt bra.

Reglerar fukt

Trä är ett hygroskopiskt material och har därför goda egenskaper för att hantera fukt.

Traditionsrikt och trendy

Norden har en lång tradition av att använda trä som byggmaterial

Samtidigt har trä knappast varit mer trendy, vare det sig som det enda materialet eller i kombination med andra.