Naturlig råvara

En naturlig råvara är en råvara som kommer från växter, djur eller havsbottnen. Trä är en förnybar råvara med många fördelar:

Trä är naturens egen råvara. Hunton producerar träfiber av flis som kommer från ett miljöcertifierat skogsbruk. I Norge sköts skogen efter stränga regler. För varje trä som fälls så planteras tre nya träd. På detta sätt så förs naturens eget kretslopp vidare.

Bästa delen av trädet går till byggmaterial. Flis blir träfiberisolering. Träflis är den minst värdefulla delen av stocken, men inte för oss. Restprodukter från sågbruket blir nämligen vår resurs då vi gör om flisen till produkter. På detta sättet bidrar vi till att använda hela stocken på ett naturligt och bärkraftigt sätt.

Trä är en organisk råvara med många fördelar:

Trä binder koldioxid

CO2 utgör den största delen av klimatgaserna som människor skapar. Att använda råvaror från skogsmarkan i vår produktion ger ett litet koldioxidavtryck. Dessutom lagrar våra produkter betydligt mer kol än mängden CO2 som släpps ut under produktionen. Sammantaget kommer detta att spara lagring snarare än utsläpp. Detta ger en positiv CO2 effekt och därmed blir en aktiv använding av skogens resurser en del av klimatlösningen.

Lång hållbarhet

Trädets livslängd beror på trädets naturliga hållbarhet samt hur trädet är behandlat. Träprodukten kommer att hålla i flera hundra år!

Starkt

Trämaterial är starkt och hårt, men ändå formbart, vilket ger det nästan oändliga arkitektoniska möjligheter. Dessutom är trä lätt i jämförelse med många andra byggmaterial. Det gör både hanteringen enklare och transporten mer ekonomisk.

Allsidigt

Trä är ett organiskt och levande material som finns i många olika varianter och alla har unika utseenden, egenskaper och kvaliteter.

Estetiskt

Trä är ett klassiskt material i många variationer som tilltalar de flesta.

 

Isolerar värme och ljud

Träfiber är en termisk massa som värms upp och sedan avger den värmen under en lång tid. Detta skapar en stabil temperatur inomhus: På sommaren blir huset inte lika uppvärmt och på vintern blir det inte kallt lika snabbt. Dessutom absorberar och dämpar träet ljud väldigt bra.

Reglerar fukt

Trä är ett hygroskopiskt material och har därför goda egenskaper för att hantera fukt.

Förnyelsebart

Trä är mycket bra för återvinning, oavsett om det återanvänds, återvinns som ny produkt eller används som bioenergi.

Traditionsrikt

Norge har en lång tradition av att använda trä som byggmaterial. Våra äldsta träbyggnader är faktiskt ungefär 1000 år gamla i Norge.

 

Miljöfokus

Det är naturen som skapar våra råvaror och därför har Hunton ett miljöfokus från flis till slutprodukt. Vi har under många år ställt krav på både oss själva och våra leverantörer att virket vi köper ska komma från skog som ingår i återplanteringsprogram. Hunton använder därför endast leverantörer som är PEFC™-certifierade till egenproducerade produkter. Alla våra produkter är CE-märkta.