Trä är en förnybar råvara

Trä är en förnybar råvara med många fördelar:

Hunton producerar träfiber av norsk granflis från PEFC™-certifierade skogsbruk. Skogen sköts efter stränga regler, och återplanteringsprogram säkerställer att skogen får fortsätta växa.

Den största delen av trädet används till byggmaterial. Träflis, som är en restprodukt från sågverken, blir vår resurs. Av träflis producerar vi träfiber, som är den största och viktigaste råvaran i våra träfiberbaserade byggmaterial.

Trä är ett förnybart material med många fördelar:

Trä binder koldioxid

CO utgör den största delen av klimatgaserna som människor skapar. Att använda råvaror från skogsmarkan i vår produktion ger ett litet koldioxidavtryck. Dessutom lagrar våra träbaserade produkter kol under hela produktens livslängd. 

Lång hållbarhet

Trädets livslängd beror på trädets hållbarhet samt hur trädet är behandlat. Träprodukter kan hålla i flera hundra år!

Starkt

Trämaterial är starkt och hårt, men ändå formbart, vilket ger det nästan oändliga arkitektoniska möjligheter. Dessutom är trä lätt i jämförelse med många andra byggmaterial. Det gör både hanteringen enklare och transporten mer ekonomisk.

Hygroskopisk

Trä är ett hygroskopiskt material. 

Traditionsrikt och trendy

Norden har en lång tradition av att använda trä som byggmaterial. T är ett levande material som finns i många olika varianter och alla har unika utseenden, egenskaper och kvaliteér. 

Trä är ett klassiskt material i många variationer som tilltalar de flesta. Samtidigt har trä knappast varit mer trendigt än nu, både som enskilt material eller i kombination med andra material.