Trä är en förnybar råvara

Trä är en förnybar råvara med många fördelar:

Hunton producerar träfiber av norsk granflis från ett PEFC™-certifierad skogsbruk. Skogen sköts efter stränga regler, och återplanteringsprogram säkerställar att skogen växer till igjen.

Den största delen av trädet blir til byggmaterial. Träflis, som är en restprodukt från sågverken, blir vår resurs. Av träflis lagar vi träfiber, som er den största och viktigaste råvaran i våra trefiberbaserade byggematerial.

Trä är ett förnybart material med många fördelar:

Trä binder koldioxid

CO utgör den största delen av klimatgaserna som människor skapar. Att använda råvaror från skogsmarkan i vår produktion ger ett litet koldioxidavtryck. Dessutom lagrar våra produkter betydligt mer kol under hela produktets livslängd än den mängden CO som släpps ut under produktionen. Sammantaget kommer detta att spara lagring snarare än utsläpp. Detta ger en positiv CO2 effekt och därmed blir en aktiv använding av skogens resurser en del av klimatlösningen.

Lång hållbarhet

Trädets livslängd beror på trädets hållbarhet samt hur trädet är behandlat. Träprodukten kan hålla i flera hundra år!

Starkt

Trämaterial är starkt och hårt, men ändå formbart, vilket ger det nästan oändliga arkitektoniska möjligheter. Dessutom är trä lätt i jämförelse med många andra byggmaterial. Det gör både hanteringen enklare och transporten mer ekonomisk.

Hygroskopiskt

Trä är ett hygroskopiskt material.

Traditionsrikt och trendy

Norden har en lång tradition av att använda trä som byggmaterial. T är ett levande material som finns i många olika varianter och alla har unika utseenden, egenskaper och kvaliteter. 

Trä är ett klassiskt material i många variationer som tilltalar de flesta. Samtidigt har trä knappast varit mer trendy, vare det sig som det enda materialet eller i kombination med andra.