Hållbarhetsrapporten för 2023 är bolagets andra hållbarhetsrapport. Syftet med rapporten är att ge våra intressenter betydande information om vår verksamhet och vad som är viktigt för Hunton – samt mål och status med Huntons hållbarhetsarbete.

Environment – Miljö och klimat

Environment – Miljö och klimat

Hunton Fiber AS är certifierad enligt Miljøfyrtårn och arbetar aktivt med miljöförbättringar inom arbetsmiljö, avfallshantering, energianvändning, inköp och transporter.

Läs mer
Social – Företagens sociala ansvar

Social – Företagens sociala ansvar

Vi är fast beslutna att aktivt bidra till lokalsamhället och vara en arbetsplats med plats för alla.

Läs mer
Governance – Styrning och affärsetik

Governance – Styrning och affärsetik

Vi ska kontinuerligt arbeta för den mest ändamålsenliga bolagsstyrningen och vidareutveckla koncernens etiska riktlinjer.

Läs mer
Transparency Act

Transparency Act

Hunton arbetar för att förhindra alla former av kränkningar av mänskliga rättigheter och säkerställa anständiga arbetsförhållanden genom hela värdekedjan.

Läs mer