Att tilläggsisolera äldre hus ökar både komfort och värde

Tilläggsisolering av äldre hus har många fördelar utöver att minska värmeförlusten. Thomas Løkken, teknisk chef på Hunton delar med sig av goda råd och vad man bör tänka på för att bevara husets ursprungliga skick.

Gamla hus är både vackra och charmiga samtidigt kan de vara även kalla och dragiga. Sannolikheten att det använts olika typer av isolering genom åren är stor. I gamla väggar, tak och golv hittar du allt från gamla tidningar, mossa, skor, kartong, kokosfiber, lera, koksgrus och andra kreativa material. Dessa uppfyller sällan dagens krav på isolering.

Det är viktigt att förstå konstruktionen på äldre hus innan du börjar med tilläggsisoleringen.

I äldre hus fanns en naturlig ventilation genom ytterväggar, tak, skorstenar och fönster. Denna ventilation, som många kallar för kallras, minskade också risken för fuktskador.

Äldre hus måste andas

För att bevara äldre hus på bästa sätt så är det mycket att ta hänsyn till innan byggaren kan tilläggsisolera. Du bör bekanta dig med husets byggår, konstruktion och tidigare använda material innan arbetet sätter igång.

– Vid renovering av gamla hus är det viktigt att fokusera på materialval som bidrar till minsta möjliga ingrepp i konstruktionen. Tilläggsisolering, som görs försiktigt utan att ändra byggnadens ursprungliga konstruktion, kommer avsevärt att minska behovet av uppvärmning, samtidigt som husets själ och uttryck bevaras, säger Thomas Løkken, teknisk chef på Hunton.

– Dessa hus byggdes i regel med diffusionsöppna naturmaterial i trä med sågspån, flis och kapade spån. Problem kan uppstå om dessa blandas med diffusionstäta material, förklarar Løkken.

I mer än 130 år har Hunton producerat byggmaterial med sin viktigaste huvudråvara bestående av flis av granar från Norges inland. Flis från miljöcertifierade sågverk används för att skapa naturlig träfiberisolering som ger fördelar till både snickaren som arbetar med den och för dem som ska bo där.

– Vår långa erfarenhet av träfiber har gjort det möjligt att utveckla produkter som utnyttjar träfibrernas unika egenskaper – egenskaper som hygroskopisk, ljuddämpning och värmehållning. Våra helhetslösningar för tak, väggar och golv gör det enkelt att uppfylla byggnadens krav, samtidigt som vi arbetar med produkter som huvudsakligen är baserade på en naturlig råvara, förklarar Løkken.

Tilläggsisolering kan också bidra till en uppgradering av energistandarden till dagens krav eller högre. En bättre energistandard kan i sin tur bidra till en ökning av värdet på bostaden.

Trä är ett naturligt val till äldre hus

Fuktegenskaperna hos träfiberisolering har gjort det populärt bland dem som renoverar äldre hus, där moderna krav på täthet ofta är mycket svåra att uppnå. Träfiberisolering är väl lämpad för tilläggsisolering av både tak, vägg och golv.

– Känner man till träets egenskaper är man medveten om att trä har hygroskopiska egenskaper, det gör att den absorberar och avger fukt beroende på luftens relativa luftfuktighet vilket träfiberisoleringen också gör. Istället för att använda en tät ångspärr kan du använda en intelligent ångbroms som bidrar till en konstruktion som kan andas. Detta säkerställer att fukt kan torka upp inuti rummet. Vi brukar säga att huset kan andas när det är byggt på det här sättet, säger han.

Hunton Nativo Träfiberisolering levereras både som skivor och lösull.

– När det gäller bearbetning och anpassning av isoleringsskivorna görs det på exakt samma sätt som på traditionell isolering. Men du behöver inga speciella knivar eller sågar – du kan använda vanliga handsågar till trä, kapsågar och liknande, förklarar Løkken.

– Det smartaste man kan göra för äldre hus idag är att tilläggsisolera. Våra system förenklar jobbet för byggaren som får EN leverantör att förhålla sig till när det gäller både konstruktion, bärande system, inre och yttre vindskydd och isolering, säger han.

– Genom att använda trämaterial i hela väggen kommer produkterna att samarbeta. Du får en ”andningsbar” konstruktion, samtidigt som du bevarar husets ursprungliga konstruktion och själ.

Husets byggår säger mycket om utmaningarna

Äldre hus har olika utmaningar när det gäller isolering som kan blir dyrt för husägaren. Gammal isolering släpper ut det mesta av värmen genom vinden. Väggarna kan också ha luftfickor eller otillräcklig isolering som släpper ut värme. Byggåret för ditt hem ger dig en bra indikation på om och hur du ska isolera.

  • Hus byggda före 1955 är sannolikt inte täta och med lite isolering, förmodligen av spån eller lera. Här kan husägare spara flera tusen kWh om året genom att tilläggsisolera enligt dagens krav som är med godkänd isolering.
  • Mellan 1955 och 1970 blev isoleringen bättre trots att den sällan var mer än 10 cm tjock. Du kommer sannolikt se att denna isolering är komprimerad eller deformerad, vilket ger många luftfickor. Det betyder att drag och kyla fortfarande kommer in i konstruktionen.
  • På 1970-talet till slutet av 1990-talet byggde man vanligtvis bostäder med 10-15 cm isolering. Även här finns det en chans att isoleringen är deformerad eller med konstruktionsfel.

Tre bra träfiberbaserade byggmaterial från Hunton

Hunton Nativo® Träfiberisolering levereras som skivor för användning i golv, tak och vägg, eller i lösull träfiber som blåses in i väggar och tak. Träfiberisoleringen skyddar främst mot kyla.

Hunton Vindtät och Hunton Vindtät™ Plus-serien är en vindspärr som reducerar köldbryggor och är enkla att installera. De är utformade för ett tufft, nordiskt klimat och skyddar främst mot vind.

Hunton Silencio® är träfiberskivor som dämpar luftljud och stegljud. Skivorna finns som rena stegljudsskivor, Hunton Silencio® Stegljudsskiva, och är förberedda för vattenburen golvvärme, Hunton Silencio® Thermo. Stegljudskivorna skyddar främst mot ljud.