Vi anställer forskare med fokus på träfiber

När produktionen i Huntons nya fabrik nu är igång förstärker företaget nu sin satsning på forskning och utveckling kring hållbar och smart användning av träfiberråvaran.

Publicerade: 5. april 2019    

Porösa träfiberskivor kommer att fortsätta utvecklas och tillverkas i den existerande fabriken medan all produktion och vidareutveckling av Nativo® Träfiberisolering kommer att ske i den nya fabriken som öppnade den 12 mars i år.

– Med den lokala satsningen på närproducerad och hållbar produktion är det naturligt att vi nu genomför en större satsning på forskning och utveckling, säger Thomas Løkken, teknisk chef på Hunton.

Företaget har därför anställt Inger Gamme som senior forsknings- och utvecklingsingenjör. Inger kommer närmast från SINTEF Manufacturing där hon forskade. Hos Hunton får hon en nyckelroll för både existerande och framtida utvecklingsprojekt av nya lösningar och användningsområden för träfiberbaserade produkter.

– Hunton har en mycket tydlig miljöprofil och ett långsiktigt förhållningssätt med fokus på hållbar produktutveckling. Att leva upp till morgondagens miljökrav är både en konkurrensfördel och en viktig strategi. Med en hel mängd intressanta problemställningar att ta tag i ser jag fram emot att arbeta för att ge Huntons slutkunder friskare bostäder, säger Gamme.

Gamme har en magisterexamen i processteknik. Hon har också doktorerat inom value chain integration. Hon har lång erfarenhet från flera olika organisationer och har dessutom undervisat i teknik-, kvalitet-, och projektledning vid Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet.

­– Målet är att produktionen ska bli än mer miljöriktig med fler hållbara processer. Vi ska arbeta proaktivt med utgångspunkten i att svara på frågan vad det innebär att i framtiden erbjuda kunder en miljöriktig produkt. På så sätt säkrar vi att Hunton även fortsättningsvis kommer att vara ett företag i framkant, säger Gamme.

Inger Gamme har redan inlett sitt arbete hos Hunton.

– Med sin akademiska tyngd och erfarenhet från många olika branscher, forskningsprojekt och industrier, kommer Inger få en nyckelroll hos Hunton i vårt fortsatta fokus på forskning och utveckling. Vi har spännande utvecklingsprojekt i planen och är jätteglada att ha henne med som en i laget, avslutar Thomas Løkken.

 

Om Hunton

Hunton är en av Nordens ledande tillverkare av träfiberbaserade produkter till bygg- och anläggningsbranschen. Företagets miljövänliga lösningar gör det lättare för kunder att uppfylla byggtekniska krav. Hunton grundades 1889. Huntons huvudmarknad är Norden. Företaget har 110 anställda i fyra länder med tillverkning i Gjøvik i Norge och i Olsfors i Sverige, samt säljkontor i Asker, Malmö och Åbo. 2018 omsatte företaget 461 miljoner norska kronor.