Nativo® – nytt nordiskt varumärke för träfiberisolering

Hunton storsatsar på att öka kännedomen om träfiberisolering

Publicerade: 4. oktober 2017    

Hunton storsatsar på att öka kännedomen om träfiberisolering, och ska utbilda marknaden kring möjligheterna med isolering huvudsakligen baserad på trä – ett förnybart råmaterial.

Som ett led i sin satsning på träfiberisolering byter nu Hunton namn på sin produkt Hunton Träfiberisolering till Nativo Träfiberisolering. Målsättningen är att proffsbyggare och konsumenter ska uppfatta namnet som det förnybara alternativet.

– Vi valde Nativo eftersom vi vill att våra kunder ska uppfatta varumärket som huvudsakligen förnybart. Nativo är en kombination av de engelska orden «nature» och «native» samt de norska orden «natur». Vi ska bygga ett högkvalitativt nordiskt varumärke med en isoleringsprodukt huvudsaklingen baserat på trä, ett förnybart material som lagrar kol under hela produktets ivslängd, säger Arne Jebsen, vd för Hunton.

Goda egenskaper

Nativo Träfiberisolering är producerad huvudsakligen av överskottsmaterial från virkesindustrin.

  • Hunton Nativo® Trefiberisolering är i all huvudsak baserad på granflis, ett förnybart råmaterial som lagrar kol under hela produktets livslängd 
  • Allt virke vi anvendar är från PEFC™-certifierad skogsbruk  
  • Träfiberisolering har hygroskopiska egenskaper, kan anvendes med en fuktadaptiv ångbroms med variabelt ångmotstand
  • Träfiberisoleringen är dimensions- och formstabil, som förhindrar att isoleringen sjunker 
  • Träfiberisolering har hög densitet, och har derfor goda ljuddämpande egenskaper 

Nativo Träfiberisolering kan användas i väggar, tak och golv och finns både som isoleringsplattor och som lösullsisolering. Hunton har investerat över 250 miljoner norska kronor i en ny fabrik i Norge som kommer att vara klar under 2019. Fabriken ska producera träfiberisolering på huvudsakligen restprodukter från virkesindustrin och på ren norsk energi.

Mer information om Nativo Träfiberisolering.