Vi föredrar att jobba med trämaterial på byggarbetsplatsen

Hos husproducenten Husesset värderas arbetsplatsmiljön och produktegenskaperna högt. Därför föredrar de att arbeta med trämaterial.

Från Borås levererar Husesset tio enfamiljshus om året med hjälp av prefabricerade element som monteras på byggarbetsplatsen. Ola Johansson och hans fyra kollegor har flest projekt hemma i Västsverige men även runt om i landet som Stockholm, Värmland och Åre.

– Vi har god erfarenhenhet av att arbeta med trämaterial. Därför använder vi Hunton Vindtät™ utvändigt, gärna i kombination med Nativo® Träfiberisolering i väggarna.

Han tycker att träfiberisoleringsskivorna är behagliga att arbeta med och skära till när det finns behov för att anpassa dem.

Ola Johansson

Undvika köldbryggar

Varje vägg riskerar alltid att ha ett område med dålig värmeisolering – till exempel ovanför reglarna. Genom att använda Hunton Vindtät minskar köldbryggorna, eftersom vindspärrarna har ytterligare isolerande egenskaper.

Ett varmt hus ger bra totalkostnad

Hunton Vindtät™ och Nativo® Träfiberisolering har flis från norska sågverk som huvudingrediens. Trä är en förnybar resurs som hela tiden lagrar kol när det används som byggnadsmaterial. Ola föredrar material av trä flera anledningar.

– De positiva egenskaperna i träfiberprodukter hänger i hop med hur vi vill arbeta på Husesset och hur våra kunder tänker. De ser värdet i att använda den här typen av material även om de kostar lite mer. Prisskillnaden är dock så liten att det är få kunder som reagerar över den och ser man till totalkostnaden blir prisbilden ändå i slutändan positiv.

Han framhåller att husen de bygger blir varma och därmed kräver mindre uppvärmning. En kund som ville ha maximalt med isolering valde reglarna på 295 millimeter tillsammans med 25-millimteres Hunton Vindtät™ på utsidan.

Med effektiv produktion av element på Husesset blir det lite produktsvinn av vindskivorna. Hunton kan också leverera kundanpassade skivor efter specifika mått, med eller utan fals och med en tjocklek på 12, 19 eller 25 millimeter. Standardbredden är 1200 millimeter utan fals, och höjden är 2740 millimeter.

– Standardformaten fungerar bra för oss. Jag placerar skivorna och planerar utifrån att minimera svinnet, säger Ola Johansson.

Husesset har byggt hus i femton år, och har den senaste tiden uteslutande använt Hunton Vindtät™ som vindspärr.

– Det har jag absolut tänkt att fortsätta med, säger Ola.