Från träflis till träfiber

Den lokala skogsindustrin som är etablerad kring våra två fabriker på Gjøvik och Skjerven, levererar trävaror till sågverken, som i sin tur levererar träflis till oss. Våra produkter är sålunda producerade huvudsakligen av en lokal och förnybar råvara.

Publicerade: 19. juni 2019    

 

Vår gemensamma framtid

Visste du att Nativo®  Träfiberisolering, precis som våra porösa skivor, tillverkas huvudsakligen av träflis från norska skogar? Den lokala skogsindustrin levererar virke till sågverk, som i sin tur levererar träflis till våra fabriker. Våra produkter är sålunda huvudsakligen baserad på en lokal och förnybar råvara.

Trä är naturens eget råmaterial. Hunton producerar träfiber av träflis som kommer från marker med certifierat skogsbruk. I Norge drivs skogen enligt strikta regler. På så sätt fortsätter naturens kretslopp.

Den bästa delen av trädet blir till byggmaterial. Resten blir träflis. Detta är den minst värdefulla delen av trädet, men inte för oss. Restprodukterna från sågverket blir vår resurs när vi använder träflis i våra produkter. På detta sätt hjälper vi till att utnyttja hela trädstammen på ett naturligt och hållbart sätt.

Att basera produkter på råvaror från skogsmarken i vår produktion ger ett litet koldioxidavtryck. Dessutom lagrar våra produkter betydligt mer kol än mängden CO2 som släpps ut under produktionen. Sammantaget kommer detta att spara lagring snarare än utsläpp. Detta ger en positiv CO2-effekt och därigenom blir en aktiv användning av skogsresurser en del av klimatlösningen.

Fördelarna med Nativo® Träfiberisolering:

• Huvudsakligen baserad på en förnybart råmaterial
• Formstabil och sjunker inte ihop
• Lägre konvektion än andra typer av isolering
• Kan reducera fukt och kondens
• Stabil inomhustemperatur – svalt på sommaren, varmt på vintern
• Ljuddämpande
• Tekniskt godkännande från SINTEF Bygg

Trä är lika naturligt inne som ute och skapar ett naturligt inomhusklimat. Lika många fördelar för naturen som för dig. Var smart, välj förnybart.

Om du vill veta mer om Nativo® Träfiberisolering, läs här.
Hitta återförsäljare av Nativo® Träfiberisolering här.