Från träflis till träfiber

Den lokala skogsindustrin som är etablerad kring våra två fabriker på Gjøvik i Norge, levererar timmer till sågverken, som i sin tur levererar träflis till oss. Träflisen är huvudingrediensen i vära byggmaterial, och är en lokal och förnybar råvara.

Publicerade: 19. juni 2019    

Vår gemensamma framtid

Visste du att Nativo®  Träfiberisolering, i huvudsak produceras av träflis från norska skogar? Den lokala skogsindustrin levererar virke till sågverk, som i sin tur levererar träflis till våra fabriker. Våra produkter är sålunda huvudsakligen baserad på en lokal och förnybar råvara.

Trä är naturens eget råmaterial. Hunton producerar träfiber av träflis som kommer från ett PEFC™-certifierat skogsbruk. I Norge drivs skogen enligt strikta regler för varje träd som avverkas planteras ett nytt. På så sätt fortsätter naturens kretslopp.

Den bästa delen av trädet blir till byggmaterial. Träflis är en restprodukt, som vi använder i våra produkter. På detta sätt hjälper vi till att hela trädstammen utnyttjas

Träbaserade materialer lagrar kol gjennom hela materialets livstidLivstiden till Nativo Träfiberisolering är satt til att vara 60 år. 

Fördelarna med Nativo® Träfiberisolering:

  • Hunton Nativo® Trefiberisolering är i huvudsak baserad på granflis, ett förnybart råmaterial som lagrar kol under hela produktets livslängd 
  • Allt virke vi anvendar är från PEFC™-certifierad skogsbruk  
  • Träfiber har hygroskopiska egenskaper
  • Träfiberisoleringen är dimensions- och formstabil, som förhindrar att isoleringen sjunker 
  • Träfiberisolering har hög densitet, och har derfor goda ljuddämpande egenskaper 
  • Tekniskt godkännande från SINTEF Bygg 

Om du vill veta mer om Nativo® Träfiberisolering, läs här.
Hitta återförsäljare av Nativo® Träfiberisolering här.