Från träflis till träfiber

Den lokala skogsindustrin som är etablerad kring våra två fabriker på Gjøvik och Skjerven, levererar trävaror till sågverken, som i sin tur levererar träflis till oss. Våra produkter är sålunda producerade av en lokal och förnybar råvara.

Publicerade: 19. juni 2019    

 

Vår gemensamma framtid

Visste du att Nativo®  Träfiberisolering, precis som våra porösa skivor, tillverkas av träflis från norska skogar? Den lokala skogsindustrin levererar virke till sågverk, som i sin tur levererar träflis till våra fabriker. Våra produkter är sålunda producerade av en lokal och förnybar råvara. På detta sätt arbetar Hunton och skogsindustrin hand i hand för att bidra till klimatlösningen.

Trä är naturens eget råmaterial. Hunton producerar träfiber av träflis som kommer från marker med certifierat skogsbruk. I Norge drivs skogen enligt strikta regler. På så sätt fortsätter naturens kretslopp.

Den bästa delen av trädet blir till byggmaterial. Resten blir träflis. Detta är den minst värdefulla delen av trädet, men inte för oss. Restprodukterna från sågverket blir vår resurs när vi använder träflis i våra produkter. På detta sätt hjälper vi till att utnyttja hela trädstammen på ett naturligt och hållbart sätt.

Att använda råvaror från skogsmarken i vår produktion ger ett litet koldioxidavtryck. Dessutom lagrar våra produkter betydligt mer kol än mängden CO2 som släpps ut under produktionen. Sammantaget kommer detta att spara lagring snarare än utsläpp. Detta ger en positiv CO2-effekt och därigenom blir en aktiv användning av skogsresurser en del av klimatlösningen.

Fördelarna med Nativo® Träfiberisolering:

• Tillverkad av förnybart råmaterial
• Formstabil och sjunker inte ihop
• Lägre konvektion än andra typer av isolering
• Bra fukthanteringsegenskaper
• Stabil inomhustemperatur – svalt på sommaren, varmt på vintern
• Irriterar inte huden och andningsorganen och orsakar inte utslag
• Ljuddämpande
• Tekniskt godkännande från SINTEF Bygg

Trä är lika naturligt inne som ute och skapar ett naturligt inomhusklimat. Lika många fördelar för naturen som för dig. Var smart, välj förnybart.

Om du vill veta mer om Nativo® Träfiberisolering, läs här.
Hitta återförsäljare av Nativo® Träfiberisolering här.