Träfiber bidrar till ett bra inomhus­klimat

Hos husproducenten Husesset värderas arbetsplatsmiljön och produktegenskaperna högt.

Viktigt med bra arbetsmiljö på byggarbetsplatsen

Från Borås levererar Husesset tio enfamiljshus om året med hjälp av prefabricerade element som monteras på byggarbetsplatsen. Ola Johansson och hans fyra kollegor har flest projekt hemma i Västsverige men även runtom i landet som Stockholm, Värmland och Åre.

– Miljön på byggarbetsplatsen är det absolut viktigaste för mig. Därför använder vi Hunton Vindtät™ utvändigt, gärna i kombination med Nativo® Träfiberisolering i väggarna. Båda byggmaterialen består av träfiber som släpper igenom luft och fukt.

– Andra mer styva och täta material kan ge efter och spricka när vi använder tryckluft, säger Ola och tillägger att Vindtät-skivorna är lätta och enkla att hantera.

Han tycker att träfiberisoleringsskivorna är behagliga att arbeta med och skära till när det finns behov för att anpassa dem.

Ola Johansson

Bra fuktdynamik

En annan effekt av Husessets val av träfiber är att boendemiljön blir bra. Träfibrets hygroskopiska egenskaper bidrar till en bra fuktdynamik i huset. Hunton Vindtät™ och Nativo® Träfiberisolering i kombination med en invändig ångbroms gör att byggfukten kan släppas igenom och torka upp. På så sätt bidrar byggnadsmaterialet till en konstruktion som andas.

Varje vägg riskerar alltid att ha ett område med dålig värmeisolering – till exempel ovanför reglarna. Genom att använda Hunton Vindtät minskar köldbryggorna, eftersom vindspärrarna har ytterligare isolerande egenskaper.

Ett varmt hus ger bra totalkostnad

Hunton Vindtät™ och Nativo® Träfiberisolering är tillverkad av flis från norska sågverk. Trä är en förnybar resurs som hela tiden lagrar kol när det används som byggnadsmaterial. Ola föredrar organiska material av flera anledningar.

– De positiva miljöegenskaperna i träfiberprodukter hänger i hop med hur vi vill arbeta på Husesset och hur våra kunder tänker kring hållbarhet. De ser värdet i att använda den här typen av material även om de kostar lite mer. Prisskillnaden är dock så liten att det är få kunder som reagerar över den och ser man till totalkostnaden blir prisbilden ändå i slutändan positiv.

Han framhåller att husen de bygger blir varma och därmed kräver mindre uppvärmning. En kund som ville ha maximalt med isolering valde reglarna på 295 millimeter tillsammans med 25-millimteres Hunton Vindtät™ på utsidan.

Med effektiv produktion av element på Husesset blir det lite produktsvinn av vindskivorna. Hunton kan också leverera kundanpassade skivor efter specifika mått, med eller utan fals och med en tjocklek på 12, 19 eller 25 millimeter. Standardbredden är 1200 millimeter utan fals, och höjden är 2740 millimeter.

– Standardformaten fungerar bra för oss. Jag placerar skivorna och planerar utifrån att minimera svinnet, även om Vindtät är en produkt som går bra att återvinna, säger Ola Johansson.

Husesset har byggt hus i femton år, och har den senaste tiden uteslutande använt Hunton Vindtät™ som vindspärr.

– Det har jag absolut tänkt att fortsätta med, säger Ola.