6 anledningar att välja vindspärrar av träfiber

Användning av träbaserade byggmaterial är bra för både miljön och byggnaden. Vindspärren Hunton Vindtät™ är den marknadsledande produkten i träfiber sedan 70-talet.

Hunton Vindtät™ är tillverkad av flis från sågverk i de norska skogarna. Som en förnybar resurs kan träet lagra kol när det används som byggmaterial. Det är en av orsakerna till att ett aktivt skogsbruk och användning av trä ofta lyfts fram som en åtgärd som kan bidra till att minska koldioxidhalterna i luften.

– Träflis är Huntons viktigaste råvara. Flisen som vi använder kommer från granar som växt sig stora och kraftiga i våra norska skogar. Den största delen av stocken blir till trä medan den yttersta delen blir flis.

Flisen levereras till våra fabriker i Gjøvik, där den defibreras till träfiber, berättar Thomas Løkken, teknisk chef på Hunton.

6 anledningar att välja Hunton Vindtät™

Sedan 70-talet har Hunton sålt mer än 250 miljoner kvadratmeter Hunton Vindtät™.

2019 lanserades den nya serien Hunton Vindtät Plus™. Denna består av vindtäta skivor på 15, 19 och 25 millimeter, med och utan fals. Hunton Vindtät Plus™ är extra robusta vindtäta skivor speciellt anpassade för det hårda nordiska klimatet.

Här är sju anledningar till varför marknadens mest sålda vindspärr har blivit förstahandsvalet för många av branschens aktörer:

1. Enkel montering

Hunton Vindtät™ och Vindtät Plus™ är diffusionsöppna vindspärrar som är enkla och effektiva att montera.

2. Sd-värde på 0,2

Vindskivorna har ett Sd-värde på 0,2. Kombinerat med sin diffusionsöppna konstruktion bidrar detta till att produkten andas.

3. Trä är en förnybar råvara

Produkten produceras i norska Gjøvik, av flis från skogar i närområdet. Hunton använder restmaterial från sågbruken och gör om denna flis till produkter. På så sätt utnyttjas hela timmerstocken på ett effektivt sätt. För varje träd som huggs ned, planteras ett nytt.

4. Fals ger en snabb och flexibel montering

Hunton Vindtät Plus™ med fals monteras snabbare eftersom man kan reducera antalet förslutningsanordningar i skivans fog. Med fals kan också skivorna användas med varierande standardbredd och de blir lättare att sammanfoga.

Vindtätt fals

5. Kan minska kondensskador

Vindspärrarna hanterar fukt och minskar fuktskador. Impregnerad fiber gör att skivorna på ett effektivt sätt kan hantera fukt.

6. Bra för isolering

Produkten reducerar köldbryggor och har en mycket bra isoleringsförmåga. 12 millimeter Hunton Vindtät™ motsvarar 10 millimeter vanlig mineralull. Detta sänker husets U-värde, vilket underlättar möjligheten att uppnå kraven för lågenergi- eller passivhus.

Huntons vindspärrar har en styv konstruktion vilket gör att tejp inte behövs för att fästa dem.

Varför rekommenderas byggmaterial i trä?

Att välja naturbaserade byggmaterial som trä har många fördelar:

  • Hanterar fukt: Trämaterial bidrar till en god fuktdynamik. Trä kan hantera fukt, minska kondens och andas.
  • Lagrar och avger värme: trä bidrar till ett varmt hem på vintern och ett svalare hem på sommaren. Träets termiska massa kan lagra och avge värme över tid.
  • Förnybart: Trä är en förnybar resurs, vilket skapar positiva effekter för miljön.

Vill du veta mer: Se vårt urval av träfiberbaserade produkter.