6 anledningar att välja en vindspärr av träfiber

Användning av träbaserade byggmaterial är bra för både miljön och byggnaden. Vindspärren Hunton Vindtät™ är den marknadsledande produkten i träfiber sedan 70-talet i Norge.

Hunton Vindtät™ är huvusakligen tillverkad av flis från sågverk i de norska skogarna. Som en förnybar resurs kan träet lagra kol när det används som byggmaterial. Det är en av orsakerna till att ett aktivt skogsbruk och användning av trä ofta lyfts fram som en åtgärd som kan bidra till att minska koldioxidhalterna i luften.

– Träflis är Huntons viktigaste råvara. Flisen som vi använder kommer från granar som växt sig stora och kraftiga i våra norska skogar. Den största delen av stocken blir till trä medan den yttersta delen blir flis.

Flisen levereras till våra fabriker i Gjøvik, där den defibreras till träfiber, berättar Thomas Løkken, teknisk chef på Hunton.

6 anledningar att välja Hunton Vindtät™

Sedan 70-talet har Hunton sålt mer än 250 miljoner kvadratmeter Hunton Vindtät™.

2019 lanserades den nya serien Hunton Vindtät Plus™. Denna består av vindtäta skivor på 19 och 25 millimeter, med och utan fals. Hunton Vindtät Plus™ är extra robusta vindtäta skivor speciellt anpassade för det nordiska klimatet.

Här är sex anledningar till varför marknadens mest sålda vindspärr har blivit förstahandsvalet för många av branschens aktörer:

1. Enkel montering

Hunton Vindtät™ och Vindtät Plus™ är diffusionsöppna vindspärrar som är enkla och effektiva att montera.

2. Sd-värde på 0,2

Vindskivorna har ett Sd-värde på 0,2. Kombinerat med sin diffusionsöppna konstruktion bidrar detta till att produkten andas.

3. Trä är en förnybar råvara

Produkten produceras i norska Gjøvik. Den viktigaste ingrediensen träflis från skogar i närområdet av produktionen. Hunton använder restmaterial från sågbruken och gör om träflisen till produkter. På så sätt utnyttjas hela timmerstocken på ett effektivt sätt. För varje träd som huggs ned, planteras ett nytt.

4. Fals ger en snabb och flexibel montering

Hunton Vindtät Plus™ med fals monteras snabbare eftersom man kan reducera antalet infästningar i skivans fog. Med fals kan också skivorna användas med varierande standardbredd och de blir lättare att sammanfoga.

Vindtätt fals

5. Hygroskopiskt

Träfiberisolering har hygroskopiska egenskaper, vilket innebär att den upptar och avger fukt i takt med luftens relativa fuktighet.

6. Bra för isolering

Produkten reducerar köldbryggor och har en mycket bra isoleringsförmåga. 12 millimeter Hunton Vindtät™ motsvarar 10 millimeter vanlig mineralull. Detta sänker husets U-värde, vilket underlättar möjligheten att uppnå kraven för lågenergi- eller passivhus.

Huntons vindspärrar har en styv konstruktion.

Varför rekommenderas byggmaterial i trä?

Att välja träbaserade byggmaterial har många fördelar:

  • Hygroskopiskt: Träfiber är ett hygroskopiskt material.
  • Förnybart: Trä är en förnybar resurs, vilket skapar positiva effekter för miljön.

Vill du veta mer: Se vårt urval av träfiberbaserade produkter.