10 goda skäl att välja träfiberisolering

Materialvalen som är viktiga för både byggare och boende.

Jämfört med för tio år sedan har svenska husägare och husbyggare fått fler valmöjligheter av vilka byggmaterial som kan användas. Besluten tas ofta i samråd med en sakkunnig byggmästare eller hantverkare.

– Husägarna är i dag mycket mer engagerade i vilka material som ska användas vid nybyggnation och renoveringar, jämfört med för ett tiotal år sedan, säger Thomas Lökken, som är teknisk chef på Hunton Fiber.

Medvetna kunder uppskattar att träfiberisolering är baserat på en naturlig och förnybar råvara, som isolerar bra mot både ljud och kyla och dessutom ger en stabil inomhustemperatur.

Vid nybyggen eller renovering är både inomhusklimatet och energiåtgången för uppvärmning viktiga frågor

– Största klimatboven i ett hus är oftast värmeförlusten. Våra produkter har förmågan att isolera mycket bra, med ett naturbaserat material. Dessutom är det så att trä rent generellt binder koldioxid genom hela sin livscykel och bidrar därmed till att reducera CO2 så länge materialet är i bruk, förklarar Thomas vidare.

Men det finns fler fördelar;

– Att tilläggsisolera gör din bostad mer klimatsmart och minskar kostnaderna för uppvärmning och med träfiberisolering gör du dessutom ett klimatsmart materialval, avslutar Thomas Lökken.

Ytterligare nio anledningar varför träfiberisolering är ett bra val

Bra fukthanterande egenskaper

Träfiberisolering absorberar och avger fukt i förhållande till väderleken, vilket är en bra egenskap som kan att förhindra fuktskador i konstruktionen som annars kan uppstå. Särskilt i vårt nordiska klimat med stora variationer i temperatur och luftfuktighet under året.

Svalt på sommaren och varmt på vintern

Träfibrets termiska massa har en unik förmåga att lagra och avge värme över tid. Det bidrar till en stabil inomhustemperatur även under perioder då dag- och nattemperaturen skiljer sig kraftigt åt.

Ljudisolerande

Isoleringen har även bra ljuddämpade egenskaper. Träfiberisolering består av mycket fiberrik granflis som har en högre densitet än andra isoleringsmaterial. Träfiberisolering har därför också bra ljuddämpande egenskaper både mellan rum och våningar.

Minskar klimatavtrycket

Via fotosyntesen binds koldioxid naturligt i skogen genom att koldioxiden lagras som biomassa i träden. Träfiberisolering bidrar på så sätt till att minska klimatpåverkan genom att den lagrar koldioxiden under hela produktens livslängd. Dessutom består materialet till hundra procent av förnyelsebar råvara. Mer information finns i broschyren ”Isolera förnybart och lagra CO2.”

Stabilt material som inte sjunker ihop

Träfiberisoleringen är formstabil och på grund av dess täthet och fasthet sjunker inte materialet ihop. Fibrets naturliga förmåga att minska luftrörelser i isoleringen skapar bra tätning i skarvar och hörn, som till exempel runt fönster. Med färre köldbryggor minskar uppvärmningsbehovet och inomhusklimatet förbättras.

Produceras i direkt anslutning till där råmaterialet växer

Huntons träfiberisolering produceras i norska Gjövik av stockar och flis från de lokala sågbruken. Alla produkter tillverkas i moderna maskiner.

Snabbt och kostnadseffektivt

Att isolera med Huntons produkter kan bespara värdefull arbetstid. Med Nativo® Träfiberisolering Lösull kan en öppen yta på 1000 kvm isoleras per dag, vilket är tio gånger snabbare än vid manuell hantering. Lösullsisoleringen utförs av Huntons certifierade partners i Sverige.

Framtidsvalet

För varje träd som huggs ned, planteras ett nytt. När du väljer trä, gör du ett medvetet val som värnar både naturen och framtiden!

Mer om Nativo träfiberisolering finns att läsa här: