Hunton bygger en ny fabrik för träfiberisolering i Gjövik, Norge

Publicerade: 22. juni 2016    

Hunton Fiber AS har beslutat att öppna en ny fabrik för framställning av träfiberisolering i Gjövik, Norge.

– Med träfiber från vår egen norska granskog kommer vi att producera träfiberisolering på marknaden, säger en nöjd Arne Jebsen, VD för Hunton Fiber AS.

har framställt byggsystem som i all huvudsak är baserat på trä ock träfiber i 127 år. Idag är Hunton en ledande leverantör träbaserade lösningar. – Med investeringen i en ny fabrik vill vi kunna erbjuda en annan alternativ till isoleringsprodukter, säger Jebsen.
 • Fabriken kommer att byggas i Skjerven Näringspark i Hunndalen.
 • Investeringen ligger på omkring 100-120 miljoner norska kronor.
 • Byggstarten är planerad till senast 2018
 • Fabriken kommer att ge 46-60 nya arbetstillfällen
 • Upp till 70 000 m3 granflis kommer att användas varje år

Unika egenskaper

Isolering som baseras på träfiber har unika egenskaper. – Eftersom produkten tillverkas av träflis, ett lokalt producerat överskottsmaterial från bland annat virkesproduktion, kommer isoleringen blant annat att ha hygroskopiska egenskaper, säger Jebsen.

I linje med våra värderingar

Hunton har en lång historia inom trä och träfiber – Att vara en trovärdig producent som är framtidsinriktad är viktiga värderingar för vårt företag. – Tack vare styrelsens beslut i dag förstärker vi vår närvaro i Gjövik, och med en helt ny och modern produktionsanläggning på inlandet, kommer vi att kunna leverera träfiberisolering, säger Jebsen.

/ FAKTA OM HUNTON /

 • Grundades 1889 i Gjövik
 • Ledande inom produktion och försäljning av träfiberbaserade produkter och system för byggnation
 • Huvudkontor i Gjövik.
 • Hade 2015 en omsättning på 381 miljoner norska kronor, och en vinst på ca 30 miljoner NOK. 130 anställda.
 • Fabriker i Gjövik, Skreia och Olsfors (Sverige)
 • Försäljningskontor i Asker, Helsingfors och Malmö
 • VD Arne L. Jebsen
 • Huvudägare är Skog Holding AS (93 %), anställda (7 %)