Miljö

Träfiber är en förnyelsebar naturresurs, och en hållbar produkt på både lång och kort sikt.

Dessutom bidrar Hunton Nativo Träfiberisolering till ett sunt inomhusklimat med en behaglig och jämn temperatur. Anledningen är den höga värmelagringskapaciteten och möjligheten att ta upp och avge fukt.

När det gäller Co2 och klimat, kommer en användning av träfibrer att hjälpa till att binda Co2. I jämförelse kommer isolering av glas eller sten att avge Co2, bland annat genom en energikrävande framställning.

Hunton Nativo Träfiberisolering är en förnyelsebar resurs, och en hållbar produkt på både lång och kort sikt. Trä binder Co2, och genom att använda gammal skog och plantera nya träd, bidrar användningen av träfiberisolering till att förlänga bindningsprocessen.

Om du väljer att använda produkter som är baserade på träfibrer kan du vara säker på att du använder en förnyelsebar naturresurs, samt att du bidrar till att motverka växthuseffekten.

Genom att välja byggnadslösningar baserat på träfibrer är du med att ta ett gott miljöansvar. Läs mer om vad vi menar med det.