Miljöansvar

Det är naturen som skapar våra råvaror, och därför har Hunton ett miljöfokus från flis till slutprodukt.

Vi har under många år ställt krav på både oss själva och våra leverantörer att virket vi köper ska komma från skog som ingår i återplanteringsprogram. Hunton använder därför endast leverantörer som är PEFC-certifierade till egenproducerade produkter. Alla våra produkter är CE-märkta.

Hunton arbetar löpande med att minska sitt utsläpp av Co2- Bland annat har vi ökat produktionen med över 10 procent utan att öka energiförbrukningen. Flera åtgärder har genomförts i samarbete med ENOVA. 2008 fick Hunton ”Energi og Miljøprisen” (Emilprisen) från organisationen Norsk Energi för sina åtgärder att minska sitt Co2.

2013 startade Hunton en miljöstation på Gjøvik för att kunna sortera avfallet ännu bättre. Vårt mål är att kunna sortera 80 procent av vårt avfall.