Varför du ska välja träfiber i golv- och våningsavskiljare

Publicerade: 9. februari 2022

Om du lägger parkett- eller laminatgolv bör det alltid finnas ett underlag mellan golvet du lägger och undergolvet för att undvika vibrationer. Om du vill undvika buller mellan våningarna är det viktigt att välja bra produkter för att minska ljudöverföringen i våningsavskiljarna. Träfiberskivor är idealiska för båda ändamålen.

De porösa träfiberskivorna, Hunton Silencio®, har fantastiska ljuddämpande egenskaper som reducerar störande stegljud mellan exempelvis lägenheter, eller mellan olika rum och platser i bostaden. Skivorna kan fås som golvunderlag, vanliga stegljudsskivor eller som skivor förberedda för vattenburen golvvärme.

Träfiberskivorna kan monteras utan kantstag som underlag för både parkett- och laminatgolv till exempel. De är producerade av granflis, som är en restprodukt från skogsindustrin och är ett förnybart alternativ. Skivorna är lätta att arbeta med och kapade med god precision.

Träfiberskivornas höga densitet dämpar stegljudet avsevärt och tål hög punktbelastning.

Hunton Silencio Golvunderlag

Träfiberskivan Hunton Silencio Golvunderlag används som underlag för parkett- och laminatgolv och finns i tjocklekarna 4 mm, 6 mm, 8 mm och 12 mm. Ju tjockare skiva du väljer, desto bättre egenskaper får du när det gäller stegljud. Även om du går upp i tjocklek mjuknar de inte. Skivorna tål hög punktbelastning oavsett tjocklek.  Läs mer här.

 

Hunton Silencio Stegljudsskiva

Hunton Silencio Stegljudsskiva 24 mm är speciellt framtagen för att ge bra ljuddämpande resultat vid användning på betong och vid renoveringar. Hunton Silencio Stegljudsskiva 36 mm är speciellt framtagen för att möta kraven på steg- och luftljud mellan våningar. Läs mer här.

Hunton Silencio Thermo

Hunton Silencio Thermo är en ljudisolerande stegljudsskiva förberedd för vattenburen golvvärme. Skivan har ett utfräst spår för vattenrör. Läs mer här.

Gratis Rådgivning?