Renovera och tilläggsisolera

Att renovera/tilläggsisolera ett hem är en god investering. Det kräver normalt inget underhåll, ger lägre uppvärmningskostnader och en ökad boendekomfort. Tilläggsisolering hjälper oss dessutom att reducera CO2-utsläppen.

Varför renovera/tilläggsisolera?

Du får lägre uppvärmningskostnader
För att uppnå detta finns det några åtgärder som ger bäst effekt :

  • Tilläggsisolering av kall vind / kallt tak.
  • Uppgradera väggen.
  • Isolering till marken / golvet.

För optimal lönsamhet, är det också att rekommendera att byta ut fönster och dörrar.

Läs mer i vår broschyr om vad du kan spara genom att isolera. Du kanske vill läsa mer om vår träfiberisolering – både som skivor och som lösull  – som med sina unika egenskaper är mycket väl lämpad för att tilläggsisolera äldre hus.

Du får ett behagligare klimat

Det är viktigt att vara medveten om att enbart isolering inte isolerar, det är den stillastående luften som uppstår inne i isoleringen, som ser till att du får det varmt och skönt inne. Därför är det viktigt att fokusera på vindskyddet i samband med isoleringen. Vindskyddet hindrar väder & vind från att tränga in i isoleringen. Läs gärna mer om vår vindskyddsskiva, Hunton Vindtät, som är idealisk för renovering av äldre bostäder.

Högre värde på ditt hem

Från 1 Juli 2010 måste alla bostäder och kommersiella byggnader som säljs eller hyrs ut ha ett energicertifikat. Samtidigt infördes det en energimärkning som visar byggnadens energistandard. Energistandarden ska alltid anges vid försäljning av bostäder. Tilläggsisolering och andra renoveringsåtgärder kommer att öka värdet på ditt hem!

Hur isolera bäst?

Året ditt hem byggdes är det bästa sättet att avslöja behovet av isolering på. Konstruktionens befintliga skick måste avgöras av en byggkunnig expert för att avgöra vilka åtgärder som bör göras . Ofta ser man stora skillnader i dessa tre perioder: Bostäder före 1955, bostäder byggda 1955-1970 samt bostäder byggda på 1970-talet till slutet av 1990. Det förekommer naturligtvis undantag.

Läs mer om hur du kan tillaggsisolera ratt