Ny reglering om klimadeklarationer

Publicerade: 12. januari 2022    

Nu kräver Boverket att nya byggnader ska kunna klimatdeklareras. Från 1 januari 2022 måste nya byggnader beräknas och redovisa den klimatpåverkan som uppstår vid uppförandet av en ny byggnad.

Den nya regleringen innebär att byggherrar redan innan en byggnad uppförs ska beräkna vilken klimatpåverkan de olika byggmaterialen bidrar med, och informera Boverket om detta.

Hunton har tagit fram EPD (Environmental Product Declaration), på flera produkter, såsom Hunton Nativo® Träfiberisolering, Hunton Vindtät och Hunton Silencio golvunderlag & stegljudsskiva. EPD är ett tredje parts verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda under hela livscykeln.

Huntons EPD:er visar våra produkters specifika klimatdata och finns på hunton.se och på prodikt.se.