Hunton Fiber är utvald leverantör för Projektet Villazero!

Publicerade: 31. augusti 2021    

Hunton Fiber är utvald leverantör för den stora satsningen av projektet Villazero!

Villazero är ett samverkansprojekt som Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna driver tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna. Syftet med projektet är att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge. En unik möjlighet för oss inblandade att lära oss hur vi tillsammans ska bygga för mer hållbar framtid.

Hunton Fiber levererar Hunton Nativo® Träfiberisolering, både som skivor och lösull samt  Hunton Vintät™ Plus 25mm i projeketet Villa Zero.

 

 

 

 

 

 

 

Villozero visar vägen mot ett klimatneutralt samhälle

Borlänge i Dalarna blir platsen för en smått historisk milstolpe i samhällsbyggandets livsviktiga färdplan mot klimatneutralitet i Sverige. Här kommer nyskapande projektet Villazero att förverkligas. Det blir ett koldioxidneutralt småhus som kommer att bli en manifestation för  innovativt, cirkulärt, jämställt och hållbart byggande.

Vägen till förverkligande av framtidsprojektet Villazero handlar i mångt och mycket om att använda modern träbyggnadsteknik.  Minst lika uppmärksammat är att småhuset uppförs av ett byggteam enbart bestående av kvinnor.

Tveklöst är samtalet kring det omåttligt spännande framtidsprojektet Villazero med Helena Tallberg hos Fiskarhedenvillan fyllt av sprakande energi och framåtanda. Redan har satsningen fått rejält med uppmärksamhet i nyhetssändningar och i sociala medier. Och EUs nya satsning New European Bauhaus med värdeorden ”Vackert, inkluderande och hållbart” blir som ”hand i handsken” för projekt Villazero.

– Villazero är utan tvekan en unik möjlighet för oss som är inblandade att öka kunskapen både för oss och för hela Sverige hur vi tillsammans kan och ska bygga för en avsevärt mer hållbar framtid, säger Helena Tallberg.

Lärandeprocess och fossilfritt

Avsikten med projektet Villazero är att i en lärandeprocess uppföra ett koldioxidneutralt småhus. Det är ett utvecklingsprojekt som drivs av Fiskarhedenvillan tillsammans med Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik.  Och med finansiellt stöd från Region Dalarna.  Projektet innebär – inte minst – ett viktigt utvecklingssteg för en ny certifiering för småhus. Av det skälet är också landets högsta auktoritet inom området, Sweden Green Building Council (SGBC), involverade och engagerade i projekt Villazero.

För att nå målet om koldioxidneutralitet blir nyckeln att använda så mycket förnybar biomassa från skogen som bara är möjligt. Som jämförelse kan nämnas att konventionellt småhus i Europa av betong med livslängd på 100 år genererar utsläpp om cirka 500 ton koldioxid.

Trä ersätter betong

I småhuset används biobaserade isolermaterial och en central del i projektet är att den klassiska betonggrunden ska bytas ut mot en trägrund. Trägrunden kommer att bestå av massivt korslimmat trä (CLT, Cross Laminated Timber). För en nyskapande grundplatta i trä är en av de verkliga utmaningarna fukt, som noggrant analyseras och utvärderas genom hela projekt Villazero.

– Om det är så att trägrunden visar sig fungera bra eller till och med bättre, så blir det en avgörande fördel då betonggrunden kan fasas ut i kommande projekt, och möjligheterna att nå målet om koldioxidneutralitet förbättras radikalt, säger Helena Tallberg.

Transparensen och lärandeprocessen i projektet kommer sannolikt att få stor betydelse i byggsverige. Och Helena Tallberg är noga med att påpeka att hela underleventörskedjan också är involverad.

– Vi är rätt säkra på att resultatet av projektet kommer att få betydelse för hela byggbranschen, men också sätta fokus på innovationer inom både modern träbyggnadsteknik och skoglig bioekonomi, avslutar Helena Tallberg.

Källa: Stordåhd Kommunikation AB

 

 

Ledorden för alla aktörer i projektet

SAMVERKAN – TILLSAMMANS

ÖPPENHET – KOMMUNIKATION

GLÄDJE

ÖDMJUKHET

ENKELHET

NOLLVISION

CERTIFIERING

JÄMSTÄLLDHET

PRAKTISKT ARBETE

KUNDSKAPSBYGGANDE – TEKNIK

 

För att läsa mer om projektet Villa Zero så följer ni länk nedan.

Villazero (fiskarhedenvillan.se)