Den första biogasbilen är på plats

Publicerade: 16. maj 2023    

Vi har påbörjat omställningen till förnybara transporter, men vägen dit kommer att vara brantare än väntat.

Den första biogasbilen har äntligen anlänt och är redo att transportera Gjøvik-producerad träfiberisolering till våra kunder.  Bilen kommer att ge årliga besparingar på 82 procent och är starten på omställningen till utsläppsfria transporter. Takten för fortsatt arbete kan komma att sänkas då man aviserat en förlust av Enova-bidrag.

Toten Transport och Hunton delade på den första biogasdrivna bilen 2020, men produktionen av bilen försenades på grund av covid. Biogas valdes på grund av dess goda klimateffekter och bra infrastruktur över drivmedel.


Ger 82% minskning avCO2

Norge förbinder sig genom Parisavtalet och klimatavtalet med EU att halvera utsläppen från transporter till 2030. Beräkningar utförda av NMBU visar att lastbilar som körs på biogas ger en minskning av klimatpåverkan med 82 procent (motsvarande 50 ton CO 2  per år) sett som CO2- ekvivalenter i ett livscykelperspektiv, jämfört med siffror för autodiesel.

”Hunton är engagerade i klimatlösningen och att minska CO2-utsläppen är ett viktigt mål för oss”, säger Arne Jebsen, VD för Hunton. Hunton certifierades som en Eco-Lighthouse 2021. Den nya biogasbilen kommer att vara fullastad med träfiberisolering och andra träfiberskivor till våra.

Toten Transports miljöpolicy ska vara bland de främsta i branschen när det gäller miljöfokus.

– Vi kommer att ha en modern bilflotta och köra gods på fasta rutter, både för att fylla bilarna samt för att få gods i retur. På så sätt minskar vi CO2-utslipp, säger Finn Martinsen, VD för Toten Transport.

 

Behöver förutsägbara ramvillkor

Regeringen har antagit ett mål om att 50 procent av de nya lastbilarna ska vara utsläppsfria fordon år 2030. Det blev dock nyligen känt att Enova från och med den 1 juni kommer att upphöra med bidrag för inköp av biogasfordon. Förra året skar de ner stödsystemet för utveckling av tankstationer för biogas.

”Stödsystemen för inköp av bilar och utveckling av infrastruktur har varit ett viktigt incitament. Både Toten Transport och Hunton är villiga att betala mer för att uppnå den gröna omställningen och kommer att fortsätta arbeta för att minska utsläppen från transporter, men nu inser vi att detta inte kommer att ske i den takt vi hade hoppats på, säger Jebsen.

– Vi är glada över att ha fått vårt stöd, men vi vill ha mer förutsägbara ramvillkor i framtiden, säger Finn Martinsen.

För ytterligare information kontakta: Arne Jebsen,
VD Hunton Fiber: tel +47 91 32 59 04