Hunton Nativo Certified Partner – Ekoisolering

Publicerade: 1. juni 2021

Ekoisolering

Pär Klyvner som driver Ekoisolering beskriver företaget. ”Ekoisolering startades upp efter flera års erfarenhet från ekobygg med Ängmogruppen. Där såg vi gång på gång obefintlig eller bristfällig isolering och skador till följd av detta. Vi behövde ett hållbart isoleringssystem, och skapade inom Ängmogruppen ett nytt företag, Ekoisolering.

Ekoisolerings värdegrund bygger på tre nyckelord: Människa, Material och Miljö. Alla aspekter är lika viktiga. För att bidra till att skapa ett hållbart samhälle erbjuder vi isolering och byggsystem som har så liten klimatpåverkan som möjligt och som dessutom skapar en trygg och hälsosam boendemiljö.

Vi ser redan en kraftig ökande efterfrågan på våra produkter, och känner oss trygga med att kvaliteten på våra lösningar kommer bli ännu mer eftertraktade nu när hela samhället ställer om mot en mer hållbar framtid.”

Ekoisolering beskriver varför de har valt Hunton Nativo Träfiberisolering:

”Många kunder efterfrågar förnybara material, och valet föll på Hunton eftersom materialet är väl dokumenterat och har goda egenskaper. Både när det gäller isoleringsförmåga, men också ur en livscykel-perspektiv.

Största fördelen rent arbetsmiljömässigt är definitivt att den inte kliar eller sticks, varken på huden eller i luftvägarna.

Flera av våra slutkunder är väldigt överraskade över hur ljudisolerande den är, jag får också ofta höra att kunderna upplever det som de fått ett nytt hus eftersom det blivit så varmt och skönt eller svalt på sommaren. Kostnader för värme/kyla  har minskat avsevärt. Fler och fler poängterar också att vi alla måste bidra till att välja material som är bra för både miljön och för de som ska bo i huset”, säger Pär Klyvner.

Kontaktuppgifter:

Ekoisolering
Ripavägen 2
296 91 Åhus
Telefonnummer: 073 522 79 01
Hemsida: www.ekoisolering.se
Webshop: www.ekoisolering.se