Vi är Hunton

Hunton strävar efter att skapa värde genom att producera träfiberbaserade produkter och lösningar med minsta möjliga klimatavtryck. Vi är en av Nordens ledande tillverkare av byggmaterial och produkterna kan enkelt monteras tillsammans i väggar, golv och tak, vilket gör det enkelt att bygga framtidsorienterat och gediget.

Träflis är Huntons viktigaste råvara. Flisen vi använder kommer från granar som under många år vuxit sig stora och kraftiga i Innlandets skogar. Stockarna bearbetas av sågverken som utnyttjar dem maximalt. Den största delen av stocken blir virke och resten blir flis, sågspån och hyvelspån. I vår fabrik i Gjøvik defibreras flisen till träfiber.
Av träfibern tillverkar vi byggmaterial så som vindskydd, undertak och träfiberisolering.
På så sätt tillverkas våra produkter av en lokalt producerad och förnybar råvara.

All flis vi använder är 100% PEFC-certifierat™, vilket innebär att skogen sköts hållbart, drivs enligt strikta regler och har ett återbeskogningsprogram. På så sätt fortsätter naturens kretslopp.

Vår historia börjar 1889 med produktion av träkartong baserad på egenproducerad trämassa. Ända sedan dess har vi utvecklat och producerat porösa träfiberskivor i vår fabrik i Gjøvik – som vindtäta, undertak och trossbotten. Med en önskan om att erbjuda lokalt producerad träfiberisolering till den nordiska marknaden öppnade vi 2019 en ny fabrik i Skjerven, som på sikt kommer att skapa 40-60 nya lokala arbetstillfällen

Att bygga i trä är att kombinera stolta traditioner med framtidsorienterade byggnader.

Våra värderingar

Trovärdig, framtidsorienterad, lagspelare.

I Norge har vi använt trä som byggmaterial i hundratals år. Denna erfarenhet
har redan från start 1889 gett Hunton en stabil grund att stå på och målet blev tydligt:
Vi ska producera marknadens bästa bygglösningar. Sedan dess har vi haft en
fantastisk utveckling, både i Norge, i Norden och genom export till en rad andra länder.

Vi är stolta över vår historia, vi stannar upp och reflekterar men fokuserar på framtiden. För att utveckla solida och framtidsorienterade bygglösningar rekryterar vi experter från hela världen. Vi tror att kunskap – och skog – är den nya oljan.

Vi delar med oss av vår kunskap till myndigheter, andra forskargrupper och i forum där morgondagens byggbransch formas, samt till byggare och arkitekter som vill lära sig mer om våra produkter och lösningar.

Hur framtiden kommer att se ut är det ingen som vet. Men det vi är helt säkra på är att våra kvalitativa och unika lösningar kommer att bli ännu mer efterfrågade och uppskattade – därför att trä är en naturlig råvara har ett lågt klimatavtryck.

Innovation baserad på kunskap och test

Hunton vill revolutionera användningen av  träfiber och tror att det finns många användningsområde, inte enbart som byggmaterial.

I samarbete med forsknings- och certifieringsinstitut optimerar vi produktionsprosesser för att kunna leverera produkter i världklass till olika ändamål

Sedan 2019 har vi i samarbete med Norska Institutet för Bioekonomi (NIBIO) testat träfiber och jordblandingar med träfiber som växtnäring på deras forskningcentra.

Testerna visade att tillsatt träfiber i rätt mängd är mycket lämplig som växtnäring och goda tillväxtvillkor vid odling av örter, grönsaker, frukt och blommor. Som ett resultat av detta lanserade Hunton produkten Fibergrow® 2022. Fibergrow® används av både professionella trädgårdsmästare och av torv- och jordfabriker.