Historien om Hunton

Historien bakom Huntons industriresa är inte bara en berättelse om lågkonjunktur, otaliga bränder och en bransch med föränderliga politiska vindar. Det är även en berättelse om ett företag i Gjøvik i Norge som tog världen med storm.

Som de flesta företagshistorier inom branschen, börjar även vår med en flod. 1889 började grossisten Lars Amundsen Enger använda den lokala floden Hunnselva och dess vattenfall till produktion – och namnet Hunton Brug var fött. Fabriken producerade först träpapp, baserat på egenproducerad trämassa. Målet var tydligt redan för början: att framställa marknadens bästa produkter för bygg och anläggning.

Affärerna gick bra, och företaget växte fram till början av 1900-talet. Men den ekonomiska depressionen nådde till slut till även Gjøvik, och produktionen av träpapp var inte längre tillräckligt lönsam. Men viljan att driva produktionen vidare var stor, och byns legendariska ledare, Niels Ødegaard, såg till att stadens många företag tog fart på nytt – däribland Hunton.

"Som de flesta företagshistorier inom branschen, börjar även vår med en flod."

SKIVAN SOM FÖRÄNDRADE ALLT

Den internationella ekonomiska depressionen på 1920-talet sänkte produktionen, och fabriken brann ner till grunden i en stor brand 1937. Ingen trodde att Hunton skulle starta produktionen igen, men Niels Ødegaard samlade tillräckligt med kapital för att öppna en helt ny fabrik. Det var goda år fram till början av 60-talet.

Introduktionen av nya typer av skivor, som spån- och gipsskivor medförde en allt större efterfrågan på träfiberskivor för inomhusbruk. Nya produkter var tvungna att tas fram för nya användningsområden, och Asfalt Vindtätt lanserades 1969.

BRINNANDE HJÄRTAN OCH HJÄRTAN I BRAND

Nya bränder härjade på 50- och 60-talen, och man försökte lägga ner fabriken fabriken på 70-talet, och senast 1996/97. Man kan lugnt säga att vårt företag har snubblat och fallit. Många gånger. 1991 blev vi till slut liggande, och Hunton gick i konkurs. Igen. Många hade tappat tron på att Hunton skulle kunna resa sig, och det gick faktiskt så långt att kommunen tog bort fabriken från de nya kommunkartorna.

Men fackföreningen, de nya ägarna och lokalbefolkningen vägrade att ge upp. Efter ett intensivt och fokuserat arbete, bland annat mot ett sista försök att lägga ner verksamheten, reste sig Hunton än en gång med ny kraft. Denna gång samlades all produktion i Gjøvik, och på mitten av 2000-talet framstod vi äntligen – mot alla odds – som ett modernt företag på en säker ekonomisk grund. Viktiga förbättringar gjordes även på fabriken, dels för att effektivisera produktiviteten och för att göra den mer brandsäker.

"Vindtätt - Skivan som förändrade allt."

EN NY KURS. EN NY ERA.

Sedan 1889 har vi levererat marknadens bästa träfiberprodukter för bygg och anläggning, och vi tror att anledningen är enkel. Trots motgångar och konjunkturfall har vi hela tiden varit tvungna att tänka nytt och anpassa våra produkter. Dessutom har vi haft ett gediget och långsiktigt ägarskap av Mowinckel, Treschow och därefter familjen Jebsen, som inte bara har garanterat oss framgång, utan även stabilitet.

Det var tillsammans med dåvarande marknadschef Arne Jebsen i spetsen som vi beslutade att avsluta det långa försäljnings- och distributionssamarbetet med Byggma. Detta gjorde det möjligt att etablera en egen försäljningsavdelning. Med den fick vi kontakt direkt med kunderna, samt en möjlighet att driva vår egen produktutveckling och lyssna på våra kunders behov. Detta resulterade i ett säkert ekonomiskt lyft för Hunton.

En av de största förändringarna skedde 2012, då vi övergick från att producera enskilda produkter till att sälja kompletta byggsystem. Detta handlade inte om att förändra hela produktionen, utan snarare approachen till företaget och de anställda.

MANNEN PÅ GOLVET

Är det en sak som de långa striderna och lyckade räddningsaktionerna har gjort, så är det att väva samman de anställda och Gjøvik ännu mer. Hunton är företaget som vägrar dö, mycket tack vare ledningen och de anställdas brinnande engagemang.

Under de senaste åren har vi fokuserat mycket på kompetensutveckling, bland annat genom skapandet av Hunton-skolan, en utbildning för alla våra anställda. Här får personalen en introduktion till hela värdekedjan, från råmaterial, via produktion till kunder och marknad. Detta gör vi för att garantera att alla förstår hur företagets delar hänger ihop, hur de påverkar varandra, och hur vi stärker vår roll på marknaden.

"Naturen har gett oss så mycket kunskap. Nu ger vi tillbaka den."

NATUREN HAR GETT OSS SÅ MYCKET KUNSKAP.
NU GER VI TILLBAKA DEN.

De nordiska länderna och resten av Europa har på allvar börjat få upp ögonen för våra lösningar och deras förmåga att fungera i och med alla typer av väder. Vi tar de bästa träden och omvandlar dem till byggematerial som fungerar lika bra i det hårda nordiska klimatet som dess rake motsvarighet; i det varma Mellanöstern

Idag säljer vi lösningar som efterfrågas av både konsumenter, arkitekter, hantverkare och byggmästare. Lösningarna innehåller allt från vindtätsskiva och lättbalk som både tåler mer och är enkelare att hantera, till träfiberisolering med helt unika egenskaper.

TROVÄRDIG, FRAMTIDSORIENTERAD OCH LAGSPELARE.

Vi tar våra to värdeord på allvar. Trovärdighet har sina rötter i vår långa historia, att vi tar ansvar och är stolta över vår kompetens.

Framtidsorienterad handlar att vara innovativ och kunna anpassa sig till en värld i ständig förändring. Vi ska vara aktiva inom forskning och utveckling, både för att kunna utveckla nya produkter – och för att kunna hitta helt nya användningsområden för träfiber.

Att vara lagspelare handlar om att bygga förtroende för varandra, bidra till gemenskapen och dela kunskap, resurser och insatser med varandra. När vi kombinerar våra olika styrkor blir resultaten bättre än vad vi kan uppnå på egen hand

Även om vi är stolta över vår historia, ligger vårt fokus på framtiden. För forskningen och utvecklingen av nästa generations Hunton-lösningar, anställer vi därför experter från hela världen. Vi vet att kunskap är nyckeln. Vi delar med oss av vår kunskap till myndigheter, andra forskargrupper och i forum där morgondagens byggbransch formas, samt till byggare och arkitekter som vill lära sig mer om våra produkter och lösningar.

"Vi kan inte förutse framtiden. Men vi kan vara med och forma den."

VI KAN INTE FÖRUTSE FRAMTIDEN.

MEN VI KAN VARA MED OCH FORMA DEN.

Exakt hur framtiden kommer att se ut är det ingen som vet. Men det vi vet helt säkert är att kvaliteten på våra unika lösningen kommer att blir ännu mer efterfrågade.

Vi producerar material av träfibrer som inte bara är bra i vårt klimat, utan även för klimatet. Detta är inte bara något som myndigheterna reglerar – utan också något som den allt mer miljömedvetna konsumenten efterfrågar. Vi kommer att leda denna utveckling under de kommande åren, med starka internationella partners och proaktiva planer. Vår framtida position vilar på det arbete vi gör varje dag. Som det alltid har gjort. Våra ambitiösa tillväxtmål är inte möjliga att nå utan att varje enskild kund upplever det genuina engagemang vi har för vårt yrke och våra lösningar.

Vi kan med stolthet se tillbaka på en lång och spännande historia, men som tur är ligger den mest spännande tiden fortfarande framför oss. För vi är – och kommer alltid att vara hörnstensföretaget med stort H.