Hunton förlorade svensk rättegång om betydelsen av kol-lagring i trä

Publicerade: 31. mars 2022    

– Trä har en unik förmåga att fånga in CO2 och lagra kol genom hela sin livscykel. Vi har registrerat att domstolen dragit slutsatsen att det inte är etablerat en standard som tar hänsyn till kol-lagring av träbaserade material under en livscykel, och att marknadsföring av trämaterialets positiva klimategenskaper är ett brott mot svensk marknadsföringslag, säger Arne Jebsen, VD för Hunton Fiber.

Det norska företaget Hunton Fiber, som tillverkar träfiberisolering av norsk gran, dömdes i oktober 2021 för brott mot marknadsföringslagen i Sveriges patent- och marknadsdomstol. Målet väcktes i domstol av Swedisol, den svenska branschorganisationen för mineralullsisolering, som är den dominerande produkten på den svenska marknaden.

Skälet som domstolen framför är att den beräkningsmetod Hunton använder för produktens CO2-avtryck under sin livstid inte är erkänd i Sverige. Domstolen konstaterar också följande Eftersom det saknas uppgifter om jämförbara isoleringsmaterials utsläpp av klimatgaser, har det heller inte funnits någon egentlig möjlighet för domstolen att bedöma om påståendena, med deras relativa innebörd, har varit vederhäftiga”

– Det faktum att trä och trämaterial lagrar kol är ett obestridligt faktum. I vår miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration) anges produkternas klimatpåverkan, både inklusive och exklusive lagring av kol (biogent kol). Tillsammans med myndigheter och branschen kommer vi att fortsätta arbetet med att erkänna och standardisera metoder för livscykelanalyser som inkluderar koldioxidlagring i klimatavtrycket, säger Jebsen.

Huvudråvaran i Hunton Fibers träfiberisolering är 100 procent PEFC™-certifierat virke från norsk gran, vidareförädlat vid lokala sågverk nära Gjøvik. Energin som används i produktionen kommer från förnybar norsk vattenkraft.