Hunton Fiber kapitaliseras och får Treschow-Fritzøe som ny investerare

Publicerade: 24. april 2024    

Hunton Fiber AS, en av Nordens ledande tillverkare av träfiberbaserade byggmaterial, har tagit in Treschow Fritzøe AS som ny delägare i bolaget.

Transaktionen gör Treschow Fritzøe till aktieägare med en ägarandel på 20 procent, och är en kombination av emission och en mindre försäljning från befintliga aktieägare.

”Vi ville få in en stark och industriell delägare med mycket kompetens och med en långsiktig syn, och tror att Treschow Fritzøe är rätt partner att vara med och utveckla verksamheten. Tillförseln av betydande nytt eget kapital är viktig för Hunton för att realisera bolagets ambitiösa strategi om fortsatt tillväxt,” säger Arne Jebsen, VD för Hunton.

Treschow Fritzøe är en ledande aktör inom skogsbruk och byggmaterial med god kännedom om Hunton och som tidigare aktieägare i bolaget fram till 2003. Investeringen är i linje med Treschow-Fritzøes tillväxtstrategi med innovativa träbaserade produkter.

”Målet med investeringen är att främja tillväxt genom innovativa och hållbara byggprodukter,” säger Michael Treschow, styrelseordförande i Treschow Fritzøe AS.

Liksom Hunton har Treschow Fritzøe AS en stark vilja att investera i kompetens och lösningar med minimalt klimatavtryck samt industriell utveckling med skogen som råvara.

De två företagen har kompletterande produktportföljer och båda med en nordisk inriktning.

Hunton Fiber AS och Treschow Fritzøe AS kommer att fortsätta att drivas som självständiga företag. Skog Holding AS fortsätter som huvudägare i Hunton Fiber AS, och även Bergensis Capital AS och de anställda fortsätter som aktieägare.

För ytterligare information, kontakta Huntons VD, Arne Jebsen, på telefon +47 913 259 04.

Hunton har använt Pareto som finansiell rådgivare i transaktionen och advokatfirman Selmer som juridisk rådgivare.