Vi arbetar med försiktighetsåtgärder under Pandemin, Covid-19

Publicerade: 15. april 2020    

Hunton följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och vidtar nödvändiga åtgärder för att bidra till att reducera smittspridningen av COVID-19. Vår produktion och våra leveranser löper på som normalt. Denna artikel kommer uppdateras vid ändringar.

Vi på Hunton följer råden från Folkhälsomyndigheten att undgå smitta och spridning av Covid-19. Dessutom har vi infört specifika åtgärder för att säkra drift och leveranser till våra kunder. Åtgärderna innefattar följande:

  • Besök på våra produktionsanläggningar är inte tillåtet.
  • Vi genomför uppföljning med våra leverantörer för att säkra leveranser av råvaror till produktionsanläggningarna.
    Vi gör även andra för produktionen kritiska insatser och har regelbunden uppföljning med våra leverantörer.
  • Alla chaufförer som hämtar och levererar varor på våra anläggningar måste följa stränga smittskyddsåtgärder.
  • Vi uppmanar våra egna anställda att jobba hemifrån och strävar efter minimalt umgänge med andra.
  • Vi har infört restriktioner kring resande och uppmanar till ökad användning av video- och telefomöten. Till följd av detta reducerar vår säljstyrka i denna periond antalet kundbesök till ett minumum.
  • Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens råd så länge de gäller.