Vi arbetar med försiktighetsåtgärder under COVID-19-tiden

Publicerade: 15. april 2020    

Hunton följer rekommendationerna från de olika hälsomyndigheterna och vidtar nödvändiga åtgärder för att bidra till att reducera smittospridningen av COVID-19. Vår produktion och våra leveranser löper per dagens datum (15/4) på som normalt. Denna artikel kommer uppdateras vid ändringar.

Vi på Hunton följer de nationella hälsomyndigheternas råd för att undgå smitta och spridning av koronaviruset. Dessutom har vi infört specifika åtgärder för att säkra drift och leveranser till våra kunder. Åtgärderna innefattar följande:

  • Besök på våra produktionsanläggningar är inte tillåtet.
  • Vi genomför uppföljning med våra leverantörer för att säkra leveranser av råvaror till produktionsanläggningarna.
    Vi gör även andra för produktionen kritiska insatser och har regelbunden uppföljning med våra leverantörer.
  • Alla chaufförer som hämtar och levererar varor på våra anläggningar måste följa stränga smittoskyddsåtgärder.
  • Vi uppmanar våra egna anställda att jobba hemifrån och strävar efter minimalt umgänge med andra.
  • Vi har infört restriktioner kring resande och uppmanar till ökad användning av video- och telefomöten. Till följd av detta reducerar vår säljstyrka i denna periond antalet kundbesök till ett minumum.
  • Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens råd så länge de gäller.