Inställningar

Rumstyp

Orientering

Rördimensioner (mm)

Åtgärder (m)

Resultat

Totalarea: 0.00 m2

Standardmodul: 0 stk

Vänd element: 0 stk

Värmefördelningsplåt: 0 stk

Genomsnittligt antal av fördelningselement är 2% av total area.

Skriv ut resultat