Hunton Nativo Certified Partner – Hållbara Hus

Publicerade: 1. juni 2021

Hållbara Hus

Hållbara Hus beskriver deras företag följande;

”Vi har ett komplett byggsystem med hållbara byggprodukter som skyddar mot vind och nederbörd, isolerar både mot kyla och ljud samt produkter för den bärande stommen.

För att åstadkomma ett ekologiskt och hållbart byggande måste man tillägna sig en helhetssyn där många olika saker ska vägas ihop. Hunton träfiberisolering passar perfekt som isolering, mycket tack vare dess fuktransporterande egenskaperna samt att det helt enkelt isolerar så bra.

Vill du bygga energieffektivt, så tänk på att välja rätt byggmetod och ha rätt kvalitetstänk i det du gör. Se till helheten. Där kan vi hjälpa dig till att göra ett bra val.”

Kontaktuppgifter:

Hållbara Hus
Hejargränd
721 33 Västerås
Telefonnummer: 070 315 69 20
Hemsida: www.hallbaratrahus.se