Isolerande ämne

Den höga värmelagringskapaciteten ger jämnare och varmare temperaturer inomhus under vintern och jämnare och svalare temperaturer under sommaren.

Jämförelser med isolering av mineralupp (glas- och stenull) visar att Huntons träfiberisolering har dubbelt så hög värmelagringskapacitet per kilo. Huntons träfiberisolering installeras med upp till 3 gånger så många kilo som mineralull per m2, och kräver alltså en minimal tillförd energimängd för att skapa och bevara en behaglig och jämn inomhustemperatur.

I praktiken kan värmelagringskapaciteten jämföras med effekten hos en täljstenskamin, där värmen lagras i stenen i flera timmar efter att elden har slocknat.

Vad har träfiberisolering för lambdavärde?

Hunton Nativo Träfiberisolering har ett lambdavärde på 0,038 W/mK, men har upp till dubbelt så hög värmelagringskapacitet som mineralull. Träfiber har tack vare sin värmelagringskapacitet en väldigt låg värmeförlust, vilket bidrar till ett lägre behov av tillförd energi på vintern, och ger en jämnare och svalare inomhustemperatur på sommaren.

Blir vägg- och takkonstruktionen tjockare om man väljer en träfiberisolering?

Väggar och tak blir inte tjockare om man väljer en träfiberisolering i stället för mineralull. Med 250 mm träfiberisolering i väggar och 300 i tak ligger du innanför rekommenderat U-värde.

Denna video visar precis hur god värmelagringskapacitet som träfiberisolering har jämfört med mineralull: