Passivhus

Genom att bygga lågenergi eller passivhus bidrar man till en bättre global miljö eftersom användningen av energiresurser minskas betydligt.

Publicerade: 31. mars 2017

I Norge & Sverige står byggnader för cirka 40 % av alla utsläpp av energi. Det säger sig självt att med ökat miljöfokus kommer byggnader att få allt striktare krav för att minska dessa utsläpp. Dessutom har fler och fler en utökad vilja att bidra till en bättre miljö och därför välja lågenergi- eller passivhus.

Varför lågenergi- eller passivhus?

I ett passivhuskoncept betonar man att lösningar bör ge god termisk komfort, luftkvalitet och alla installationer samt byggtekniska lösningar bör vara robusta och användarvänliga.

Genom att bygga lågenergi eller passivhus bidrar man till en bättre global miljö eftersom användningen av energiresurser minskas betydligt.

Spara på energikostnader!

De största fördelarna med att bygga passivhus är att du får minskade energiutgifter. Även om det kommer att bli en mycket kall vinter med höga elpriser, kommer du inte att se en stor inverkan på energikostnaderna. Du kommer inte bara spara miljön utan även pengar! Passivhus använder ca 75 % mindre energi för uppvärmning än traditionella hem. Lågenergihus förbrukar ca 50 % mindre. Läs mer om vad som ska sparas och fler fördelar i vår broschyr.