Ljudisolering

Träfibers höga andel kilo per m3, kombinerat med sin mjuka konsistens gör att till exempel träfiberisolering är perfekt för att absorbera och dämpa ljud.

Publicerade: 31. mars 2017

Träfiber är ett material med utmärkta ljuddämpande egenskaper.

Träfibers höga andel kilo per m3, kombinerat med sin mjuka konsistens gör att till exempel träfiberisolering är perfekt för att absorbera och dämpa ljud. När isoleringen blåsts in i konstruktionen slipper man oönskade luftfickor och sprickor. På så sätt minskas även oönskade ljud.

I denna video kan du se och höra hur stor skillnad det gör på ljuddämpningen mellan isopor (vänster), mineralull (i mitten) och träfiberisolering (höger).