Träfiber

När det används i byggnationer, har organiska träfibrer många fördelar.

Miljövänligt

Hunton Nativo Träfiberisolering är en förnyelsebar resurs, och en hållbar produkt på både lång och kort sikt.

Dessutom bidrar Hunton Nativo Träfiberisolering till ett sunt inomhusklimat med en behaglig och jämn temperatur. Anledningen är den höga värmelagringskapaciteten och möjligheten att ta upp och avge fukt.

När det gäller Co2 och klimat, kommer en användning av Nativo Täfiberisolering

 att hjälpa till att binda Co2. I jämförelse kommer mineralull av glas eller sten att avge Co2, bland annat genom en energikrävande framställning.

Nativo Träfiberisolering är inte heller irriterande på huden eller i luftvägarna, då det inte kliar utan känns som bomull på huden. Ett organiskt material som Nativo Träfiberisolering bildar inte skadliga dammpartiklar som andra typer av isolering gör.

Om du väljer att använda Nativo Träfiberisolering som är baserad på träfibrer kan du vara säker på att du använder en förnyelsebar naturresurs, samt att du bidrar till att motverka växthuseffekten.

Genom att välja Nativo Träfiberisolering är du med att ta ett gott miljöansvar. Läs mer om vad vi menar med det.

Ekologisk isolering för byggnation

Genom att använda Hunton Nativo Träfiberisolering bidrar du till att minska utsläppen av Co2 och andra växthusgaser. Isoleringsmaterialet framställs med hållbart skogsbruk, och är 100 % återvinningsbart. Alla bostäder måste renoveras så småningom, och då är detta en viktig fördel. Det naturliga materialet bidrar dessutom till ett friskt inomhusklimat, och kan hanteras utan att huden irriteras. Hunton Nativo Träfiberisolering är det bästa valet för en miljövänlig byggnad!

Dubbel värmelagringskapacitet

Nativo Träfiberisolering har dubbelt så hög värmelagringskapacitet som vanlig mineralull. Det gör att vi får en stabilare inomhustemperatur vid varierande temperatur utomhus (natt/dag)

Den höga värmelagringskapaciteten ger jämnare och varmare temperaturer inomhus under vintern och jämnare och svalare temperaturer under sommaren.

Jämförelser mellan isolering av mineralupp (glas- och stenull) visar att Huntons träfiberisolering har dubbelt så hör värmelagringskapacitet per kilo. Huntons träfiberisolering installeras med upp till 3 gånger så många kilo som mineralull per m2, och kräver alltså en minimal tillförd energimängd för att skapa och bevara en behaglig och jämn inomhustemperatur.

I praktiken kan värmelagringskapaciteten jämföras med effekten hos en täljstenskamin, där värmen lagras i stenen i flera timmar efter att elden har slocknat.

Transporterar fukt

Nativo Träfiberisolering har även en unik förmåga att transportera fukt. Där vanlig mineralull kan lagra cirka 2 procent fukt, kan Hunton Trefiberisolasjon lagra hela 20 procent. Detta har stora fördelar när vi bygger tjockare väggar, där risken för kondens är högre. Ett gott fuktupptag är enormt viktigt om det skulle uppstå kondens eller fukt i konstruktionen.

Väggar som ”andas” utan en tät fuktspärr har visat sig ha en positiv inverkan på det allmänna inomhusklimatet. I sådana konstruktioner är det fördelaktigt att använda Hunton Trefiberisolasjon, då det är mycket bra på att lagra och transportera fukt genom väggen.

Många funktioner

Hunton Trefiberisolasjon har många funktioner, och kan användas både till golv, tak och vägg, både i nybyggnationer och vid tilläggsisolering.

Brandhämmande


De naturliga egenskaperna hos träfiberisolering gör att det förkolnar vid brand, precis som trä.
Dessutom tillförs isoleringen en naturlig brandhämmande substans som också finns i brandsläckare. Ämnet består av kväve och fosfor (ammoniumsulfat), vilket ytterligare förstärker förkolningsprocessen genom att absorbera syret runt isoleringen vid en eventuell brand.

Trä smälter inte, men brinner med ungefärlig konstant hastighet. Det innebär att en eventuell brand kommer att utvecklas förutsägbart. Med sin låga värmeledningsförmåga ger trä en minimal temperaturökning på oexponerade sidor.

 

 

 

Ljuddämpande

Nativo Träfiberisolering har även utmärkta ljuddämpande egenskaper. Träfibrers höga andel kilo per m3, kombinerat med mjuka konsistens gör att till exempel träfiberisolering är perfekt för att absorbera och dämpa ljud. Eftersom isoleringen blåses in i konstruktionen slipper man oönskade luftfickor och sprickor. På så sätt minskas även oönskade ljud.