Tilläggsisolering resulterar i lägre energiförbrukning och ökad boendekomfort

Publicerade: 30. augusti 2022

Att tilläggsisolera är en av de mest fördelaktiga sakerna du kan göra för att minska energiförbrukningen och öka komforten i ditt hem, fritidsstuga, industribyggnad eller kommersiella fastighet.

Den största effekten av isolering uppnås genom att isolera kalla vindar, golv och källare. De största besparingarna sker vid de första 20 cm.

Enligt det norska statliga företaget Enova är de åtgärder som har störst effekt av investeringarna:

  • Tilläggsisolera kalla vindar
  • Isolera väggar – särskilt när renovering eller ombyggnad redan är planerad
  • Blåsa isolering i korsvirkesväggar, stockväggar – där dem gamla reglarna/stockarna är ojämna och svåra att isolera för hand.
  • Tilläggsisolera trossbottengolv och betonggolv ovanför källare eller krypgrund. I hem där källare inte värms upp kommer ett bra isolerat golv vara viktigt

Energibesparingen kommer att variera från hus till hus, baserat på många olika faktorer, men kommer snabbt att uppgå till flera tusen kronor per år och betydligt mer i perioder med höga elpriser.

 

Samarbeta med huset

Om du planerar att tilläggsisolera ditt hus eller stuga bör du vara uppmärksam på hur huset är byggt och vilken typ av material som används. Om huset eller stugan är byggt i trä rekommenderar vi att du isolerar med träfiber. Då bryter du inte upp husets inre logik och fysik, utan samarbetar i stället med huset.

Nativo® Träfiberisolering hjälper byggnaden att behålla värmen på vintern och reducerar värmen på sommaren. Eftersom den är tillverkad av träfiber har den också några extra bra egenskaper:

  • Hygroskopiska egenskaper. Detta innebär att träfiberisoleringen absorberar och avger fukt beroende på luftens relativa luftfuktighet. Träfiberisolering kan användas med en adaptiv ångbroms som har ett variabelt ångmotstånd, som säkerställer att fukten kan torka upp inne i rummet, och kommer att bidra till en snabbare upptorkning av oönskad överskottsfukt.
  • Ljuddämpande egenskaper. Träfiberisolering har mjuka fibrer och består av mer massa (kg/m3), vilket gör att den absorberar och dämpar ljud mycket bra.

Vi har samlat våra ambassadörer som förklarar varför dom föredrar och rekommenderar träfiberisolering. Läs mer

 

När ska du välja att isolera med lösull?

Hunton levererar träfiberisolering som traditionella isolerings skivor och som lösull för inblåsning. Lösull är en snabb och effektiv isolerings lösning för alla typer av byggnader, särskilt där stora ytor ska isoleras i både ytterväggar, skiljeväggar, tak och bjälklag.

Genom att använda Hunton Nativo® Träfiberisolering som lösull sparar snickarna värdefull arbetstid. På en öppen vind kan till exempel upp till 1000 m2 isoleras per dag. Detta är ungefär dubbelt så snabbt som att handisolera med skivor och du behöver inte heller hantera lagringsutrymme och avfall från kapning och spill.

Att isolera med lösull är också fördelaktigt om det handlar om isolerande konstruktioner med föråldrade mittdimensioner mellan balkarna och byggnader med många svåra vinklar. I sådana fall är det ofta svårt eller tidskrävande att isolera med skivor, men genom att blåsa in isoleringen så fylls alla skrymslen och vrår effektivt.

Hunton har certifierade partners som utför arbetet av inblåsningen av lösull i stora delar av landet.

Kontakta oss för offert på lösull