Väggar som bidrar till bra inomhus­klimat

Forskningen visar ett tydligt samband mellan användning av trämaterial och människors fysiska och psykiska hälsa.

Mamman ligger i soffan och lyfter upp dottern

Användningen av naturliga material som trä har en positiv effekt på luftkvaliteten, minskar stress och ger en ökad känsla av välbefinnande. Det visar bland annat professor Anders Qvale Nyruds presentationer från Norges miljö- och biovetenskapliga universitet.

På universitetets webbsida finns att läsa:

”Flera norska och internationella forskningsstudier har visat att en ökad användning av naturliga element i både inne- och utemiljöer kan ha hälsofrämjande effekter för oss människor. Trä som ett naturligt inslag och material har också visat sig ha positiva effekter på vår fysiska och mentala hälsa.”

Hälsovinster anses vara lägre hjärtrytm, ökat välbefinnande och rent generellt ett ökat välmående.

Trä i hela byggnaden

Hunton har i över 130 år använt granar från de djupa norska skogarna som huvudingrediens till sina produkter. Produktutbudet består av ett komplett system i trä med både bjälklag och träfiberisolering.

– Våra system förenklar för den som ska bygga eftersom vi kan tillhandahålla helheten med bjälklag, vindspärr och isolering, som vi dessutom levererar antingen som skivor eller lösull, säger Thomas Lökken, teknisk chef på Hunton.

Trä och träfiber minskar klimatavtrycken eftersom materialet lagrar koldioxid genom hela sin livscykel.

Byggkonsulten Civitas har räknat ut att klimatpåverkan minskar med 11 ton för en ny bostad på 250 kvadratmeter som byggs helt i trä. Det motsvarar lika mycket som cirka fem bilar släpper ut på ett helt år.*

– När trädet växer tar det upp koldioxid från luften. Trädet lagrar och binder kolet medan syret släpps ut igen. Så egentligen är det inte koldioxid som lagras i trädet, men man brukar räkna om värdena till CO2 för att påvisa hur mycket som lagras, säger Lökken.

Från norska skogar

En av Huntons bästsäljande lösningar sedan årtionden är Hunton Vindtät. Genom att kombinera Hunton Vindtät med träfiberisolering så blir resultatet en vägg som huvudsakligen består av trä.

– Väljer man träfiberisolering i alla husets väggar och på vinden kan det kompensera för mer traditionella materialval i andra delar av huset, säger Thomas Lökken. För den som är ute efter att minska sitt klimatavtryck kan det vara en bra strategi.
Lökken menar vidare att det är en större medvetenhet bland husägare i dag och att slutkunden ställer högre krav.

– Kunderna vill veta vad som finns innanför väggarna och hur detta påverkar boendemiljön.

– Genom att kombinera samma råvara och ha trä i hela väggkonstruktionen samverkar produkterna ännu bättre.

Tekniskt godkännande

Hunton satsar mycket tid och resurser på att få tekniskt godkännande från SINTEF, som är ett tekniskt forskningsinstitut i Norge med fokus på bland annat byggmaterial. Här handlar det inte bara om de enskilda produkterna, utan också hur de samverkar med varandra. Konceptet Hunton-väggen består av Fermacell Fibergips, Huntons Lättbalk, Nativo Träfiberisolering och Hunton Vindtät.

– Här är det organiska trämaterial i hela väggkonstruktionen. Det kan jämföras med att välja en papperspåse eller en plastpåse, förklarar Thomas Lökken.

För husägaren blir det enklare och tryggare att ha ett hus som består av färre materialslag. Hunton jobbar med att kunna svara mer exakt på vilka konkreta fördelar Hunton-väggen ger för värmelagringskapaciteten och energiförbrukningen. Projektet leds av Ralf Paustian som är ansvarig för produkt- och processutveckling.

– Inomhusklimatet blir bättre när temperaturvariationerna utjämnas.

Trä har en otrolig förmåga att absorbera och avge fukt i takt med fuktförändringar i omgivningen.

Därför kann det bli färre problem med kondens och fukt jämfört med andra byggmaterial. Eftersom skivorna i Nativos träfiberisolering är styva och fasta kan materialet packas bättre med minskad risk för lufthål.

Färre köldbryggor

Träfibrets termiska massa har en utmärkt förmåga att lagra och avge värme över tid.

Detta bidrar till stabila inomhustemperaturer även då variationerna i dag- och nattemperatur varierar kraftigt utomhus.

– Det är samma effekt som kan upplevas i en timmerstuga; svalt på sommaren och varmt om vintern, säger han.

I ett samarbete med företaget Optimera prefabriceras väggar till modulhus med det passande namnet «Grönne elementer» (Gröna element). Här används bland annat Hunton Vindtät PlusTM.

– Istället för att använda 48-millimeters spik går det att använda 36-millimeters, och på så sätt skapas färre köldbryggor. Det ökade trycket på vindskivorna har en isolerande effekt, och ett smalare virke i konstruktionen minskar värmeförlusten, säger Paustian.

Källa