Välsignad isolering

Publicerade: 15. april 2017    

Tilläggsisolering i gamla byggnader kan vara en utmaning.  I medeltidskyrkan i Fon valde man träfiberisolering, då det är det bästa för en byggnad från 1100-talet.

För att minska uppvärmningskostnaderna och öka komforten för kyrkobesökarna och personalen som jobbar där, ville Fon kyrka isolera vinden. I en skyddad byggnad som denna måste Riksantikvarien godkänna allt som ska göras när det gäller underhåll och förbättringar.

– Vi har stöttat oss på fackexpertisen, och blev rekommenderade träfiberisolering. Det väger naturligvis tungt att Riksantikvarien har godkänt och rekommenderat den här metoden för en medeltidskyrka som vår. Trossbottnen i golvet på vinden hade minst sagt ett minimalt värde som isolering, berättar kyrkvärden i Res kyrkoliga samfund, Per Astrup Andreassen.

Redan på kort tid efter att projektet genomfördes har man märkt en väsentlig skillnad, speciellt i sakristian.

– Det tog hopplöst lång tid att få upp värmen där, ofta 3-4 dagar vid normalt vinterväder. Nu vi går från grundtemperaturen på 10 grader till komforttemperatur på bara 8-9 timmar. Vi har visserligen gjort andra mindre förbättringar, men den huvudsakliga effekten kommer från isoleringen av vinden, säger Andreassen.

Lösningen innebär att man på en oinredd vind blåser ut en 30 centimeter tjock matta med träfiber, som faktiskt påminner mycket om bomull. Träfiberisoleringens egenskaper gör att den fördelar sig jämnt och tätar sömlöst i alla vinklar och vrår, samt runt rör och andra konstruktioner. I sitt arbete med bevaring av skyddade byggnader har Riskantikvarien rekommenderat och godkänt organiska isoleringsprodukter. Bland dessa finns träfiberbaserade isoleringsprodukter, som till exempel Hunton Nativo Träfiberisolering, som i all huvudsak är baserad på träfiber.

– Huvudingrediensen träfiberisolering är trä, som har hygroskopiska egenskaper som lämpar sig särskilt bra till tilläggsisolering i trähus, berättar Ole Mathias Lygren, VD för norska Trefiberisolering AS som är ett dotterbolag till Hunton Fiber.

Med enkel tillgång till ett rymligt vindsutrymme som i Fon kyrka ryms all isolering och alla verktyg som behövs i en liten lastbil. Slangen kan dras ut 100 meter, vilket ger en god flexibilitet och enkel hantering. Arbetet går undan, och de tre skilda utrymmena i Fon på sammanlagt 100 kvadratmeter tog endast två timmar att isolera.

På en öppen vind som i Fon kyrka kan processen gå mer än tio gånger fortare än traditionell isolering för hand. Den kompakta förvaringsformen gör att träfiberisolering bidrar till enkel logistik, eftersom man endast behöver dra in en slang i lokalen och fördela materialet som en tjock matta. Jämfört med isolering för hand ligger blåsning på cirka halva priset, berättar Lygren.