Klimat och miljö

Energiförbrukning och miljöföroreningar är ett brett ämne.

Vår jord är full av miljögifter och energiförbrukningen stiger hela tiden, något som i de flesta fall bidrar till en ännu större ökning av föroreningar. Byggsektorn står för 40 % av världens totala energiförbrukning, och dessutom håller tiotusentals konstgjorda material och kemikalier på att ersätta traditionella byggmaterial.

De konstgjorda materialen kan avge giftiga gaser och partiklar i inomhusluften. Industrin som tillverkat materialen förorenar miljön och förbrukar massor av energi. Själva slutprodukterna utgör ofta även ett framtida avfallsproblem. Det har dessutom visat sig att hållbarheten hos de konstgjorda materialen ofta är kortare och sämre än gamla hederliga naturmaterial. Men, inte alla naturmaterial är ofarliga.

Många av de vanligaste byggmaterialen på marknaden idag har skadliga eller okända effekter på miljö och inneklimat. Astma och allergi är ett ökänt problem där Norge ligger överst på världslistan över antal drabbade.

Alla riskerar att drabbas, men du kan själv minimera risken genom att välja din omgivande miljö så långt det är möjligt. Se guide för val av miljövänliga byggmaterial