Trä bidrar till ett bättre inomhusklimat

Inomhusklimatet har stor betydelse för vår hälsa. Vi tillbringar mer tid inomhus än någonsin, och då är det nödvändigt att inomhusklimatet i våra hem, dagis, skolor och arbetsplatser är bra.

Vad skapar ett dåligt inomhusklimat?

  • Fukt som kan leda till fuktskador och mögelangrepp
  • För höga eller låga temperaturer
  • Avgasning, damm och smuts
  • Oväsen

Hur förbättrar trä inomhusklimatet?

  • Trä hanterar fukt på ett bra sätt, egenskapen bidrar till att transportera och avge fukt i konstruktionen i takt med temperaturändringar
  • Trä har en unik värmelagringskapacitet som ger en stabil inomhustemperatur
  • Trä avger färre gaser och dammpartiklar
  • Trä absorberar och dämpar ljud
  • Trä uppfattas som naturligt, levande, sunt och behagligt att bo i

Trä kan hjälpa till med att hantera fukt

Trä har hygroskopiska egenskaper, vilket gör att det kan hjälpa till med att hantera fukt och minska fuktskador. Trä har förmågan att ta upp, transportera och avge när fukten i omgivningen förändras.

Trä ger behaglig värme

En korrekt inomhustemperatur är viktig för ett sunt inomhusklimat. En optimal inomhustemperatur ligger på mellan 20 och 22 grader. Med ständigt skiftande förhållanden är det inte alltid så lätt att reglera temperaturen.

Material av trä har en unik kapacitet att lagra värme. Träet lagrar inte bara värmen, utan avger den sedan i takt med omgivningen eller efter behov. Träets termiska massa gör att det fungerar som ett värmebatteri som laddas upp och avger värmen över tid.