Trä bidrar till ett bättre inomhusklimat

Inomhusklimatet har stor betydelse för vår hälsa. Vi tillbringar mer tid inomhus än någonsin, och då är det nödvändigt att miljön i våra hem, dagis, skolor och arbetsplatser är bra.

Vad skapar ett dåligt inomhusklimat?

  • Fukt som kan leda till fuktskador och mögelangrepp
  • För höga eller låga temperaturer
  • Avgasning, damm och smuts
  • Hög Co2-koncentration
  • Oväsen

Hur förbättrar trä inomhusklimatet?

  • Trä reglerar fuktnivåerna och minskar därmed även luftfuktigheten
  • Tre reglerar därmed temperaturen
  • Trä avger färre gaser och dammpartiklar
  • Trä binder kol
  • Trä absorberar och dämpar oljud

Läs mer om hur inomhusklimatet kan påverka din hälsa.

Fukt

Bortsett från tobaksrök är fukt och mögel de skadligaste inomhusfaktorerna, då de kan knytas samman med astma, allergier och andra luftvägssjukdomar. I fuktiga miljöer trivs även kvalster, virus och bakterier, och avgasningen ökar.

Vanliga orsaker till fukt inomhus är läckage i konstruktionen eller materialen, samt fukttillförsel i våtrum och tvättstuga samt vid städning. Så många som tre av tio norska bostäder har påvisade fuktskador (2016). Så fort en fuktskada upptäcks måste man hitta och åtgärda orsaken, och uttorkning görs bäst genom vädring, då endast värme kan öka risken för svampangrepp.

Huntons bygglösningar reducerar fukt

Trä absorberar vatten i fuktiga miljöer. I träfiberisolering är detta en unik fördel, då fukten stannar kvar i isoleringen och avges i talt med omgivningen. På så sätt ”andas” huset, och man slipper använda plast. Genom att trä är fuktreglerande skapar även stabila och förutsägbara egenskaper för konstruktionen, vilket gör att den tål de tuffa nordiska klimatet med stora variationer i luftfuktighet och temperatur.

Både inblåst träfiberisolering och träfiberplattor kan ta upp, transportera och avge fukt i mycket högre grad än andra typer av isolering, någon som minskar risken för kondens i konstruktionen och relaterade skador.

Där vanlig mineralull kan lagra cirka två procent fukt, kan Hunton Nativo Träfiberisolering lagra hela 20 procent. Detta har stora fördelar för tjockare väggar, där risken för kondens är högre. Träfiberisolering är därför bra lämpade för passivhus.

Temperatur

En korrekt temperatur är viktig för ett sunt inomhusklimat. En optimal inomhustemperatur ligger på mellan 20 och 22 grader. Med ständigt skiftande förhållanden är det inte alltid så lätt att reglera temperaturen.

Material av trä har en unik kapacitet att lagra värme. Träet lagrar inte bara värmen, utan avger den sedan i takt med omgivningen eller efter behov.

Huntons bygglösningar ger en jämnare temperatur

Med en träfiberisolering reglerar inomhustemperaturen mycket bättre än med andra typer av isolering. Jämfört med isolering av mineralupp (glas- och stenull) har träfiberisolering drygt dubbelt så hög värmelagringskapacitet per kilo. Huntons träfiberisolering installeras med upp till tre gånger så många kilo som mineralull per kvadratmeter, och kräver alltså en minimal tillförd energimängd för att skapa och bevara en behaglig och jämn inomhustemperatur.

Eftersom träfibrer har förmågan att minska luftrörelserna i isoleringen, är det utmärkt till att täta runt fönster och bjälklag. Isoleringen kommer även att fylla ut och täta där annan isolering inte kan nå in, vilket ger färre köldbroar som kan skapa ett kallt och dragigt hus.

Avgasning, damm och smuts

En människa andas in ungefär 15 kilo luft per dygn. Med tanke på att vi även tillbringar mer tid inomhus än någonsin förr, är det också otroligt viktigt att inomhusluften är så ren som möjligt.

De flesta material innehåller giftiga kemikalier eller tillsatser. Dessa kan avges som gaser eller som partiklar i luften tillsammans med mögelsporer.

Huntons bygglösningar reducerar hälsofarliga gaser och dammpartiklar

Hunton Nativo Träfiberisolering avger inte skadliga dammpartiklar som annan isolering kan göra. förutom att vara allergi- och hudvänlig, är träfiberisoleringen dessutom enkel att hantera och otroligt åldersbeständig.

Huntons produkter innehåller inga farliga ämnen (CMR, PBT och vPvB) eller andra relevanta ämnen i mängder som utgör en fara för miljön eller din hälsa. De bedöms inte heller avge partiklar, gaser eller strålning som har en negativ inverkan på inomhusmiljön.

Huntons lösningar kan ersätta material som innehåller kemikalier och tillsatser, och därmed minska förekomsten av farliga gaser och dammpartiklar.

Oväsen

Ett stort problem i dagens samhälle är den ständigt ökande exponeringen av buller.

Huntons lösningar

Norska byggregler ställer höga krav på spridningen av buller och oväsen i konstruktioner, och i Huntons Silencio-serie, som består av buller- och ljudisolerande produkter, har Hunton verkligen mött dessa krav.

Hunton Nativo Träfiberisolering har också utmärkta ljuddämpande egenskaper. Träfibrers höga andel kilo per kubikmeter, kombinerat med sin mjuka konsistens gör att träfiberisolering är perfekt för att absorbera och dämpa ljud. Eftersom isoleringen blåses in i konstruktionen slipper man oönskade luftfickor och sprickor, vilket innebär att ljud dämpas ytterligare.