Trä bidrar till ett bättre inomhusklimat

Inomhusklimatet har stor betydelse för vår hälsa. Vi tillbringar mer tid inomhus än någonsin, och då är det nödvändigt att inomhusklimatet i våra hem, dagis, skolor och arbetsplatser är bra.

Vad skapar ett dåligt inomhusklimat?

  • Fukt som kan leda till fuktskador och mögelangrepp
  • För höga eller låga temperaturer
  • Avgasning, damm och smuts
  • Oväsen

Hur förbättrar trä inomhusklimatet?

  • Trä hanterar fukt på ett bra sätt, egenskapen bidrar till att transportera och avge fukt i konstruktionen i takt med temperaturändringar
  • Trä har en unik värmelagringskapacitet som ger en stabil inomhustemperatur
  • Trä avger färre gaser och dammpartiklar
  • Trä absorberar och dämpar ljud
  • Trä uppfattas som naturligt, levande, sunt och behagligt att bo i

Trä hanterar fukt

Träfiberisoleringen vil ta upp och avge fukt i takt med fuktändringen i omgivningen (hygroskopiska egenskaper). Detta ger stabila konstruktionsegenskaper som tål det tuffa nordiska klimatet med stora variationer i luftfuktighet. Träfiberisoleringen har den fina egenskapen att kunna transportera och avge fukt vilket reducerar risken för kondens och fuktskador.

Trä ger behaglig värme

En korrekt inomhustemperatur är viktig för ett sunt inomhusklimat. En optimal inomhustemperatur ligger på mellan 20 och 22 grader. Med ständigt skiftande förhållanden är det inte alltid så lätt att reglera temperaturen.

Material av trä har en unik kapacitet att lagra värme. Träet lagrar inte bara värmen, utan avger den sedan i takt med omgivningen eller efter behov. Träets termiska massa gör att det fungerar som ett värmebatteri som laddas upp och avger värmen över tid.

Trä kliar inte och ger inte obehag

Nativo Träfiberisolering kliar inte och skapar inte obehag på huden, därför är träfiberisolering enkel att bearbetaoch är dessutom ålderbeständig.

Huntons produkter innehåller inga miljgögifter (CMR, PBT och vPvB) eller andra relevanta ämnen i en mängd som värderas som hälsofarligt. Våra produkter avger inte heller några partiklar, gaser eller strålning som har negativ inverkan på inomhusklimatet.

Trä reducerar oljud

Vi exponeras för mer oljud i dagens samhälle. Svenska byggregler ställer krav på spridningen av buller och oväsen i konstruktioner, och i Huntons Silencio-serie, som består av buller- och ljudisolerande produkter, har Hunton verkligen mött dessa krav.

 

Hunton Nativo Träfiberisolering har också utmärkta ljuddämpande egenskaper. Träfibrers höga andel kilo per kubikmeter, kombinerat med sin mjuka konsistens gör att träfiberisolering är perfekt för att absorbera och dämpa ljud. Eftersom isoleringen blåses in i konstruktionen slipper man oönskade luftfickor och sprickor, vilket innebär att ljud dämpas ytterligare.