Hunton Träfiberisolering Skivor

Miljövänlig isolering med träfiber

Hunton Träfiberisolering är en naturlig och miljövänlig isolering i skivformat. Värmelagringen är utmärkt, och isoleringsskivorna kan användas både i väggar och tak.

Varför välja Hunton Träfiberisolering Skivor:

 • Hunton Träfiberisolering är en miljövänlig isolering i skivformat.
 • Isoleringsskivorna är formstabila och förhindrar konvektion
 • Isoleringen kan återvinnas
 • Isoleringen har en utmärkt värmelagringskapacitet
 • Träfiberisoleringen irriterar inte huden eller ger utslag
 • Hunton Träfiberisolering™ Skivor är tekniskt godkända av SINTEF Byggforsk

Genom att använda Hunton Träfiberisolering bidrar du till att minska utsläppen av Co2 och andra växthusgaser. Isoleringsskivorna framställs med hållbart skogsbruk, och är 100 % återvinningsbara. Det naturliga materialet bidrar dessutom till ett frisk inomhusklimat, och kan hanteras utan att huden irriteras eller får utslag.

Hunton Träfiberisolering är det bästa valet för eko-vänliga byggnader. Hunton Träfiberisolering är en förnyelsebar resurs, och en hållbar isolering på både lång och kort sikt. Trä binder Co2, och genom att använda gammal skog och plantera nya träd, bidrar användningen av träfiberisolering till att förlänga bindningsprocessen.

Tekniskt godkännande

Hunton Träfiberisolering Skivor är tekniskt godkända av SINTEF Byggforsk Detta innebär att isoleringen överstiger kraven som ställs av byggtekniska regler.

SINTEF Byggforsks tekniska godkännande av Hunton Träfiberisolering Skivor

Reducerar kondens

Fuktig luft kommer alltid att finnas både inne i och utanför ett hus. Samtidigt kommer luftfuktigheten på båda sidor om väggar och tak alltid att vilja jämna ut sig, och fuktvandringen genom en konstruktion pågår alltså hela tiden.

Den här fukten som är i rörelse kan kondensera i isoleringen i väggar och tak, bland annat som ett resultat av temperaturförändringar mellan dag och natt, samt vid stor fukthalt (daggtryck) från ut- eller insidan av byggnaden.

Huntons träfiberisolering har faktiskt upp till tio gånger så stor kapacitet som mineralull när det gäller att ta upp, transportera och släppa ut fukt från väggar och tak. Denna egenskap är viktig, då temperaturen i det nordiska klimatet ändras snabbt, vilket gör att risken för kondens ökar.

Huntons träfiberisolering i skivform skapar stabila och förutsägbara egenskaper för konstruktionen, vilket gör att den tål det tuffa nordiska klimatet med stora variationer i luftfuktighet och temperatur.

Värmelagring

Den höga värmelagringskapaciteten ger jämnare och varmare temperaturer inomhus under vintern och jämnare och svalare temperaturer under sommaren.

Jämförelser mellan isolering av mineralull (glas- och stenull) visar att Huntons träfiberisolering har upp till dubbelt så hög värmelagringskapacitet per kilo. Huntons träfiberisolering installeras med upp till tre gånger så många kilo som isolering av mineralull per m2, och kräver alltså en minimal tillförd energimängd för att skapa och bevara en behaglig och jämn inomhustemperatur året runt.

I praktiken kan värmelagringskapaciteten jämföras med effekten hos en täljstenskamin, där värmen lagras i stenen i flera timmar efter att elden har slocknat.

Denna video visar precis hur god värmelagringskapacitet som träfiberisolering har jämfört med mineralull:

Brandhämmande

Träfiberisoleringens naturliga egenskaper för att den förkolnas vid brand, precis som regelverket gör. Dessutom innehåller isoleringen kväve och fosfor (ammoniumsulfat) med naturligt brandhämmande egenskaper, som ytterligare förstärker förkolningsprocessen genom att fånga upp syret runt isoleringen vid en eventuell brand.

Inga av dagens godkända isoleringsprodukter brinner, och skillnaden ligger i om de smälter eller förkolnas vid brand. T. ex. framställs en mineralull genom en smältningsprocess, och kommer därför att smälta på nytt när den utsätts för höga temperaturer. Huntons träfiberisolering kommer i stället att förkolna och stå emot lågorna betydligt längre än en isolering som smälter.

Förutom energi- och miljöaspekten, bör graden av brandmotstånd vara en väsentlig faktor vid valet av isolering.

Brandtest

I den här filmen jämförs träfiberisolering med vanlig isolering av mineral-/glasull.

Blir väggar och tak tjockare om man väljer en träfiberisolering?

Väggar och tak blir inte tjockare om man väljer en isolering av träfiber i stället för mineralull. Med 250 mm träfiberisolering i väggar och 300 mm i tak ligger du innanför rekommenderat U-värde enligt byggnadstekniska regler.

Vad har träfiberisolering för lambdavärde?

Hunton Träfiberisolering Skivor har ett lambdavärde på 0,038 W/mK, men har upp till dubbelt så hög värmelagringskapacitet som mineralull. Träfiber har tack vare sin värmelagringskapacitet en väldigt låg värmeförlust, vilket bidrar till ett lägre behov av tillförd energi på vintern, och ger en jämnare och svalare inomhustemperatur på sommaren.

Relaterade produkter

Hunton Träfiberisolering skivor™

ProduktArt.nr Tjocklek [mm]Bredd [mm]Längd [mm]Antall pr. pallVikt pr pall [kg]m2 pr. pall Densitet[kg/mu00b3]Värmeledningsförmåga [w/mK]
Hunton Träfiberisolering skivor973345565 1220100c:a 19568,93500,038
Hunton Träfiberisolering skivor973470565 122070c:a 19548,25500,038
Hunton Träfiberisolering skivor973595565 122050c:a19534,47500,038
Hunton Träfiberisolering skivor4993 120620
Andra dimensioner och leveranstid på förfrågan. Frakt tilkommer.
Vid bearbetning rekommenderar vi elektrisk såg, t ex. Bosch GFZ 16-35 AC, med tilhörande blad «Wellenschliffmesser TF 350 WM» (säljs ej av Hunton).
Filnamn
Kategori
Hämta
Träfiberisolering Handbok 2017
 • Handbok
Hunton Träfiberisolering Skivor Prestandadeklaration
 • Prestandadeklaration (DoP)
Hunton Träfiberisolering Skivor Byggvarudeklaration
 • BVD
Hunton Träfiberisolering Skivor Säkerhetsdatablad
 • Säkerhetsdatablad
Hunton Träfiberisolering Skivor Teknisk Godkännande 20440g
 • Tekniskt Godkännande
Hunton Trefiberisolasjon Plater

Hunton Trefiberisolasjon Plater

Sinnasnekkern fasade trefiberisolasjon

Sinnasnekkern fasade trefiberisolasjon

Sinnasnekkern utvendig

Sinnasnekkern utvendig